De Amsterdamse energietransitie

“Het programma Energie voor de Stad is verantwoordelijk voor het realiseren van de uitvoering van de Amsterdamse energietransitie. Amsterdam wil duurzaam en toekomstbestendig worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het aanpakken van het probleem netcongestie binnen het programma Elektriciteitsvoorziening Amsterdam (EVA). De komende jaren staan er 43 nieuwe onderstations op de planning. In mijn rol als projectcoördinator zorg ik dat het proces van de ruimtelijke inpassing van deze elektriciteitsstations soepel verloopt. Zodat het elektriciteitsnet straks voldoende capaciteit heeft voor alle Amsterdamse woningen en bedrijven.”

Coördinerende rol

“Ik schakel continu met verschillende partijen en ik heb een divers takenpakket. In het begin was ik druk met het opzetten van de bestuurlijke besluitvorming. Binnen de gemeente Amsterdam zijn zoveel verschillende lagen, stadsdelen en bestuurders. We hebben een structuur neergezet die de besluitvorming en de informatievoorziening goed laat verlopen. Ook begeleid ik de netbeheerders op het gebied van vergunningen, erfpacht en het omgevingsplan. Daarnaast betrekken we inwoners bij het proces, door informatiebijeenkomsten te organiseren en projectpagina’s op te zetten. Ten slotte onderzoek ik of de stations voldoen aan de stedelijke normen met betrekking tot architectuur. We kijken dan meteen hoe we het betreffende gebied in zijn geheel kunnen verbeteren. Dit vind ik een erg leuk onderdeel, want zo maken we de woonomgeving van mensen een stukje beter en mooier.”


EIFFEL Energie & Transitie

“Ons team werkt voor zowel commerciële als semi-commerciële opdrachtgevers en voor het publieke domein binnen de energietransitie. Mijn focus ligt vooral op het publieke domein. Ik heb intern regelmatig contact met collega’s die opdrachten uitvoeren bij netbeheerders. Hun contacten, kennis en ervaring helpen mij in de samenwerking die ik vanuit mijn rol heb met de netbeheerders. Kennisdeling en ontwikkeling is sowieso een belangrijk onderdeel in ons team. Ik heb het EIFFEL Energy Executive Program gevolgd in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen en heb daar een globale blik op de energiesector ontwikkeld. Ook doen we regelmatig intervisiesessies, bijvoorbeeld met collega’s die bij andere gemeenten werken. Dan sparren we over zaken waar we tegenaan lopen en delen we kennis, bijvoorbeeld over nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving. Hiermee voeg ik extra waarde toe bij mijn opdrachtgever en kan ik deze verrassen met nieuwe kennis en oplossingen. In mijn huidige opdracht werk ik samen met collega’s vanuit EIFFEL Projects. We hebben ieder onze eigen projecten, maar onze werkzaamheden lijken op elkaar. Dus achter de schermen delen we kennis en helpen we elkaar waar nodig.”


Impact maken

“Het wel of geen toegang hebben tot elektriciteit heeft direct impact op de samenleving. Behalve de energietransitie raakt het ook andere maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld de woningnood. Veel woningbouwprojecten liggen nu stil vanwege het gebrek aan elektriciteitscapaciteit. Doordat we de capaciteit gaan vergroten, zal het weer mogelijk worden om nieuwe woningen te bouwen. Ik ben trots dat ik op deze manier kan bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de grootste gemeente van Nederland.”

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Jurjen Wabeke.

EIFFEL werkt aan duurzame projecten

EIFFEL werkt aan duurzame projecten

In de serie artikelen “Energie voor de Stad" maak je kennis met verschillende professionals van EIFFEL en EIFFEL Projects: Gerbrand Lub (projectbeheerser, EIFFEL Projects), Jeroen Ververs (senior consultant energietransitie, EIFFEL Projects), Angelina Prins (consultant energietransitie, EIFFEL Projects) en Jurjen Wabeke (consultant energietransitie, EIFFEL). Samen werken zij in het programma Energie voor de Stad aan het bevorderen van duurzame stedelijke ontwikkeling in de stad Amsterdam. In de artikelen lees je hoe de consultants vanuit hun eigen rol impact maken en hoe de organisatie bijdraagt aan het behalen van zowel hun eigen als de organisatiedoelstellingen.