Privacyverklaring

Alle door ons verkregen persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met deze privacyverklaring. Team EIFFEL vindt het beschermen van persoonsgegevens van betrokkenen van groot belang. Daarom behandelen wij persoonsgegevens zorgvuldig en werken wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leggen wij uit wie wij zijn, van wie wij persoonsgegevens verwerken en wat de doeleinden daarvoor zijn.

Ga naar de privacyverklaring op TeamEIFFEL.nl