Werken aan de fysieke leefomgeving

“Ik werk momenteel voor het programma Energie voor de Stad bij de gemeente Amsterdam. Binnen dit grote project houd ik mij bezig met de ruimtelijke inpassing van drie elektriciteitsstations, ook wel onderstations genoemd, van de totale 43 die er binnen twaalf jaar moeten staan. We doen dit om de verdere elektrificatie van de stad mogelijk te maken. Hiervoor werk ik samen met zowel interne collega’s als externe partijen, zoals bijvoorbeeld de netbeheerders. We verzorgen de communicatie naar het bestuur en de stadsdelen waar de projecten plaatsvinden. Ook houden we ons bezig met burgerparticipatie. De gemeente informeert en betrekt inwoners zoveel en zo vroeg mogelijk bij de plannen.”

Samen op zoek naar mogelijkheden

“Een van de grootste uitdagingen van het project is het vinden van ruimte voor de stations binnen de gestelde tijd. Zodra een locatie geschikt is bevonden en goedgekeurd, gaan we met de netbeheerders kijken naar de uitvoering. Het samenbrengen van verschillende organisaties in zo’n proces vind ik een mooie uitdaging, waar ik veel energie van krijg. Iedere partij heeft zijn eigen standpunt en belangen. Ik probeer vooral verbinding tussen de partijen te creëren. Ik ga open en nieuwsgierig in gesprek en stel veel vragen. Als je elkaars argumenten begrijpt, kun je samen op zoek naar mogelijkheden. En als dan eenmaal die schop in de grond gaat, geeft me dat echt een trots gevoel. Ik ben erg blij met mijn collega’s, met wie ik dit samen voor elkaar krijg. Iedereen is betrokken en heeft hart voor de stad.”


EIFFEL Projects Energietransitie

“Ons team Energietransitie, bestaande uit ruim veertig consultants, is hecht en altijd in ontwikkeling. Iedereen heeft zijn eigen specialisme, zoals bijvoorbeeld energiesystemen, energieopwekking en innovatie. We delen veel kennis met elkaar en onze opdrachtgevers en we zien elkaar regelmatig. Het leuke van werken in dit team is dat ik ervaring op kan doen bij diverse organisaties en dus op verschillende gebieden binnen de energietransitie. Zo houd ik de afwisseling erin en ontwikkel ik me breed en in een hoog tempo. Om te sparren over mijn ontwikkeling en loopbaan kan ik terecht bij mijn performance manager.”


Impact maken

“EIFFEL Projects werkt aan projecten in de fysieke leefomgeving, die direct impact hebben op de samenleving. Of je nu de omgevingsmanager bent, die rekening houdt met de belangen van omwonenden, of de adviseur energietransitie die bekend is met de risico’s van een bepaalde technologie: met de kennis van de energietransitie die we binnen EIFFEL Projects hebben, dragen we bij aan een betere samenleving. Ik ben trots dat ik met mijn kennis positieve impact kan maken en waarde toevoeg bij mijn opdrachtgever.

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Angelina Prins.

EIFFEL werkt aan duurzame projecten

EIFFEL werkt aan duurzame projecten

In de serie artikelen “Energie voor de Stad" maak je kennis met verschillende professionals van EIFFEL en EIFFEL Projects: Gerbrand Lub (projectbeheerser, EIFFEL Projects), Jeroen Ververs (senior consultant energietransitie, EIFFEL Projects), Angelina Prins (consultant energietransitie, EIFFEL Projects) en Jurjen Wabeke (consultant energietransitie, EIFFEL). Samen werken zij in het programma Energie voor de Stad aan het bevorderen van duurzame stedelijke ontwikkeling in de stad Amsterdam. In de artikelen lees je hoe de consultants vanuit hun eigen rol impact maken en hoe de organisatie bijdraagt aan het behalen van zowel hun eigen als de organisatiedoelstellingen.