Elektriciteitsvoorziening Amsterdam (EVA)

“De opdracht bij gemeente Amsterdam is heel concreet: over twaalf jaar moeten er 43 moderne onderstations – elektriciteitsstations - operationeel zijn om de stad van voldoende energie te voorzien. Ik vind het erg leuk om ‘met de poten in de klei’ bij te dragen aan zo’n groot en complex programma met een tastbaar resultaat. We gaan op zoek naar de meest geschikte plekken om de stations te bouwen. Daarna wacht de volgende uitdaging: hoe krijg je alle betrokkenen met de neuzen dezelfde kant op bij de voorbereiding van de realisatie? Ik heb daarin een verbindende rol, die me goed ligt. Ik vind het mooi om te zien als er een goede samenwerking ontstaat tussen de verschillende afdelingen en de stadsdelen binnen de gemeente. En dat je met alle partijen, dus de gemeente, de netbeheerders, bewoners en andere belanghebbenden, dezelfde doelen nastreeft, namelijk goed ingepaste elektriciteitsstations.”

Denken in mogelijkheden

“Elk project heeft zijn eigen bijzonderheden en dat maakt mijn rol zo interessant en afwisselend. De grote uitdaging is dat die onderstations moeten komen in een grote stad waar geleefd wordt. We proberen ze zo goed mogelijk in te passen in de ruimte. En het liefst maken we dat gebied gelijk een stukje beter, mooier of veiliger. Bij een van de projecten in het centrum zijn we bezig met twee samenhangende onderstations. Ik ben dan bezig met vraagstukken zoals hoe passen de stations in de kleine ruimte, hoe zit het met de veiligheid, hoe past het bij de stedenbouwkundige ontwikkeling en hoe wordt alles financieel afgewikkeld. Je kunt je voorstellen dat hierbij veel verschillende belangen spelen. We proberen dan tot een compromis te komen dat werkbaar is voor iedereen. Ik ben erg trots op hoe we in het projectteam samenwerken en in mogelijkheden denken.”


EIFFEL Projects Energietransitie

“Ik voel me helemaal thuis in het team Energietransitie binnen Eiffel Projects. We hebben een mooie mix van junioren en meer ervaren consultants, die elkaar goed aanvullen. Iedereen is zeer betrokken bij het thema energie. Ons team is verdeeld in clusters met eigen specialismen: Regionale Energiestrategie en duurzame opwek, NetcongestieWarmte en Transitiekunde. On team is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het is mooi om te zien overheden en andere opdrachtgevers willen investeren in de energietransitie. En dat wij ze daarbij kunnen helpen. In mijn huidige projectteam bij de gemeente werk ik samen met collega’s Jurjen van EIFFEL en Angelina van EIFFEL Projects. Met Jurjen werk ik samen op project Slotermeer en met Angelina op Buikslotermeer. Als senior probeer ik hen zo goed mogelijk te begeleiden en onderdelen zelf te laten oppakken, en dat doen ze hartstikke goed. Ik leer op mijn beurt van hun frisse blik en innovatieve werkwijzen.”


Impact maken

“Als consultant bij EIFFEL Projects werk je op verschillende opdrachten bij steeds weer een andere organisatie. Wat je leert bij het ene project, pas je toe in het volgende. Daar zit een grote toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. Als je kijkt naar Energievoorziening Amsterdam (EVA) werken we met vier collega’s van Team EIFFEL samen, die van drie verschillende afdelingen komen. Ieder brengt zijn eigen kennis en ervaring mee en zo vullen we elkaar goed aan. De maatschappelijke impact van ons project EVA is enorm, we hebben direct invloed op de leefomgeving van mensen, doordat we zorgen voor een toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening. Dat we die omgeving een stukje beter kunnen maken, geeft mij iedere dag weer energie.”

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Jeroen Ververs.

EIFFEL werkt aan duurzame projecten

EIFFEL werkt aan duurzame projecten

In de serie artikelen “Energie voor de Stad" maak je kennis met verschillende professionals van EIFFEL en EIFFEL Projects: Gerbrand Lub (projectbeheerser, EIFFEL Projects), Jeroen Ververs (senior consultant energietransitie, EIFFEL Projects), Angelina Prins (consultant energietransitie, EIFFEL Projects) en Jurjen Wabeke (consultant energietransitie, EIFFEL). Samen werken zij in het programma Energie voor de Stad aan het bevorderen van duurzame stedelijke ontwikkeling in de stad Amsterdam. In de artikelen lees je hoe de consultants vanuit hun eigen rol impact maken en hoe de organisatie bijdraagt aan het behalen van zowel hun eigen als de organisatiedoelstellingen.