Uitbesteding

Interim juristen

Juridisch beleidsadvies

Uitbesteding

Waar besluiten worden genomen, dienen burgers bezwaren in. En vaak komen ze in honderd- of duizendtallen, vooral als de dossiers maatschappelijk of inhoudelijk gevoelig liggen. Wij zijn ingericht om deze dossiers volledig over te nemen. Daarvoor formeren wij snel een groot juridisch projectteam, een mix van ervaren projectleiders en ambitieuze toptalenten. Scherp, gefocust, klantgericht, inhoudelijk sterk en uitblinkend in communicatie.

Interim juristen

Bezwaar- en beroepszaken komen in pieken en zijn vaak complex. Dan is het prettig om snel op te schalen met juridisch specialisten die direct uw dossiers kunnen behandelen. Onze juristen zijn breed ontwikkeld op inhoud en communicatie: voor een groot draagvlak en acceptatie bij de burger is snelheid, inzicht en een klantgerichte benadering minstens zo belangrijk als juridische juistheid.

Juridisch beleidsadvies

Wet- en regelgeving opstellen is één. Maar toepassen, uitvoeren en handhaven is een taaie tweede. Juist op dit pragmatische niveau zijn wij sterk, omdat onze senior juristen uitblinken in projectleiding en het versnellen van processen. Wij toetsen de haalbaarheid en schrijven mee aan toepasbare beleidskeuzes. In een latere fase toetsen wij op de compliance van de organisatie.

Onze klanten werken graag met ons.

345 opdrachtgevers in 14 verschillende sectoren vertrouwen op onze professionals.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland
Immigratie- en naturalisatiedienst
Belastingsdienst
Autoriteit persoonsgegevens

Meer weten?

Een goede samenwerking met de organisaties binnen de overheid is essentieel om de gestelde doelen binnen het Rijk te behalen. Een complex speelveld met verschillende belangen, waar de impact op de maatschappij groot is. Deze complexiteit vraagt om resultaatgericht werken en oog voor kwaliteit en de menselijke maat. Wij geloven in een combinatie van ervaren projectleiders en juridische talenten. Samen met de opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid halen wij het beste in elkaar naar boven. Kwaliteitsgericht werken, in samenwerking met politiek gestuurd denken.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Els Blaauw
Business unit director

Neemt contact op

Els

Meer weten?

Een goede samenwerking met de organisaties binnen de overheid is essentieel om de gestelde doelen binnen het Rijk te behalen. Een complex speelveld met verschillende belangen, waar de impact op de maatschappij groot is. Deze complexiteit vraagt om resultaatgericht werken en oog voor kwaliteit en de menselijke maat. Wij geloven in een combinatie van ervaren projectleiders en juridische talenten. Samen met de opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid halen wij het beste in elkaar naar boven. Kwaliteitsgericht werken, in samenwerking met politiek gestuurd denken.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Els Blaauw
Business unit director

Neemt contact op

Microsoft Teams image 49

Eiffel Event

EIFFEL Nieuwjaarsduik

Bij EIFFEL dagen we onze collega's uit nét dat stapje verder te gaan en af en toe eens uit hun comfortzone te stappen, als gezonde boost voor je zelfvertrouwen. Daar starten we het goede jaar direct mee met onze eigen Nieuwjaarsduik op 22 januari. Samen de kou trotseren, samen overwinnen en samen plezier maken: dát is saamhorigheid!

Wanneer:

22 januari 2023

10.30 tot 12.30 uur

Locatie:

De Kaap: strandweg 1, 4011 LZ Zoelen

Rijksoverheid bestuursrecht xs

Eiffel Event

Webinar | Het evenredigheidsbeginsel

In deze webinar over het evenredigheidsbeginsel nemen ervaren bestuursrechtjuristen Monica van den Brink en Marianna Hunting je mee in wat het ‘nieuwe’ evenredigheidsbeginsel inhoudt en wat dit betekent voor de toepassing in de praktijk.

Wanneer:

14 februari 2023

16.00 tot 17.00 uur

Locatie:

Live via YouTube

Werving

Eiffel Event

Trots werk. Kennismakingsevent

Waardevolle lessen voor nu en de toekomst.

Wanneer:

9 maart 2023

16.00 tot 19.00 uur

Locatie:

Secoya campus: Papendorpseweg 97, 3528 BJ Utrecht