Zorgregistratie en verantwoording

Zorgcontractering en financiering

Beleidsadvies

Zorgregistratie en verantwoording

Wij verbinden uw zorgadministratie met uw eigen organisatie en belangrijke financiers. Daarin realiseren wij administratieverlichting door overzicht te creëren, de productiviteit te verhogen en de registratie te verbeteren. Binnen de kaders van registratie en inkomsten verzorgen wij bovendien de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving of financieringsvormen. Denk aan Horizontaal Toezicht, het zorgprestatiemodel of nieuwe bekostiging van de wijkverpleging vanaf 2023.

Zorgcontractering en financiering

Het juiste inzicht kan bepalend zijn in het verschil tussen een financieel gezonde en ongezonde bedrijfsvoering. Onze consultants voorzien zorgorganisaties en financiers van betrouwbare en relevante stuurinformatie om dat verschil ook daadwerkelijk te maken. Ondertussen monitoren wij het veranderende zorglandschap en ontwikkelen wij onze expertise mee. Nieuw beleid vanuit de overheid, een nieuw Hoofdlijnenakkoord, beleid op dure geneesmiddelen: met innovatieve contractvormen, digitalisering en partnerships lopen wij voorop in de implementatie ervan.

Beleidsadvies

Verandering van wet- en regelgeving, financieringsmodellen, regelingen vanuit brancheorganisaties, kwaliteitskeurmerken: wij kennen ze allemaal. Onze consultants vertalen beleidsregels naar efficiënte processen, om ze vervolgens te implementeren. Bij u én binnen de keten van samenwerking. Zo ondersteunen wij in het realiseren én naleven van gezonde afspraken tussen zorgaanbieders en financiers, die recht doen aan de kwaliteit van zorg. Nu en in de toekomst.

Onze klanten werken graag met ons

345 opdrachtgevers in 14 verschillende sectoren vertrouwen op onze professionals

Parnasia groep
Zilveren Kruis Achmea
Amsterdam UMC
ASR

Meer weten?

Wij geloven in een nieuwe manier van denken en handelen, die draait om doelmatigheid en financiële grip. Als integrale expert in de zorgketen kunnen wij daar ook daadwerkelijk iets in veranderen. Wij zijn actief bij zorgverzekeraars, ziekenhuizen, GGZ, VVT, GGD en branchepartijen, die organisaties verbinden wij met elkaar. Ondertussen ondersteunen wij op het gebied van bedrijfsvoering en procesoptimalisatie.

Benieuwd hoe wij op strategisch niveau meedenken én een succesvolle, duurzame implementatie op de werkvloer realiseren? Ik ga heel graag met u in gesprek.

Anke Wessels-Heesakkers
Business unit director

Neem contact met mij op

Anke

Meer weten?

Wij geloven in een nieuwe manier van denken en handelen, die draait om doelmatigheid en financiële grip. Als integrale expert in de zorgketen kunnen wij daar ook daadwerkelijk iets in veranderen. Wij zijn actief bij zorgverzekeraars, ziekenhuizen, GGZ, VVT, GGD en branchepartijen, die organisaties verbinden wij met elkaar. Ondertussen ondersteunen wij op het gebied van bedrijfsvoering en procesoptimalisatie.

Benieuwd hoe wij op strategisch niveau meedenken én een succesvolle, duurzame implementatie op de werkvloer realiseren? Ik ga heel graag met u in gesprek.

Anke Wessels-Heesakkers
Business unit director

Neem contact met mij op