De energietransitie is in volle gang. Logisch, gezien de strakke Europese doelstellingen die we in 2050 moeten halen. Waar traditionele energiebedrijven bezig zijn om te overleven, spelen veel nieuwkomers op de markt goed in op alle veranderingen die de energietransitie teweeg brengt. Ook netbeheerders stellen zichzelf de vraag wat hun toekomstperspectief is. In hoeverre is de huidige dienstverlening nog relevant in de toekomst? Hoe maak je jouw organisatie wendbaar voor de kansen die gaan komen?

Het centrale thema in de energiesector is maakbaarheid; in welke mate krijg jij alle plannen en ideeën daadwerkelijk ‘gemaakt’? Draagt jouw bedrijf bij aan het gasloos maken Nederland? Kan jouw organisatie de vraag aan om al die kabels en leidingen aan te passen? En heb je al nagedacht hoe jij processen anders kunt inrichten of welke type mensen je nodig hebt om het toekomstig werk gedaan te krijgen? Wij volgen al deze ontwikkelingen op de voet en zorgen voor de vertaling naar de werkvloer. Zo zorgen we ervoor dat jouw organisatie het ook in de toekomst gaat maken.

Artikelen
Het Lean self-assessment Process

Het Lean self-assessment

Als leidinggevende start je een verbetertraject meestal met een bepaald eindresultaat voor ogen. Dit kan een hogere omzet zijn, een groter marktaandeel of kortere doorlooptijden. Met het eindresultaat voor ogen, heb je de procesverbeteringen vaak al van tevoren bedacht. Maar is dit een krachtig startpunt voor een verbetertraject? Is het niet beter als medewerkers zélf ontdekken waar verbetermogelijkheden liggen? E...

Alle artikelen