Problemen op het elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnet zit op steeds meer plekken vol als gevolg van toenemende elektrificatie van de industrie en van consumenten (elektrische auto’s en warmtepompen). Zodra dit het geval is kunnen er geen nieuwe klanten toegelaten worden op het net. In sommige gebieden ontstaat congestie: er wordt teveel stroom opgewekt of de vraag naar stroom is hoger dan dat het elektriciteitsnet aan kan. De belangrijkste oplossing is het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Daar wordt hard aan gewerkt, maar de realiteit is dat dit veel tijd in beslag neemt en personeel en materiaal schaars is. In de tussentijd is een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet dé manier om het elektriciteitsnet veilig te stellen of om extra capaciteit vrij te maken. Dit wordt ook wel congestiemanagement genoemd. Een belangrijke mijlpaal is dit eerste capaciteitsbeperkend contract dat Enexis sluit.

Samenwerking Enexis en EIFFEL

Enexis en EIFFEL werken nauw samen om congestiemanagement te implementeren en te operationaliseren. Vanaf het moment dat door de codewijziging congestiemanagement mogelijk werd was EIFFEL betrokken. Het team is de afgelopen periode gegroeid tot een volwaardig congestieteam, dat zowel klantcontact als de administratieve afhandeling op zich neemt. Een bevlogen team van zowel interne als externe medewerkers zet zich dagelijks in om contracten, zoals dat met Eneco, te sluiten. Dit eerste contract is een belangrijke mijlpaal voor het team dat al een lange periode aan de voorbereidingen heeft gewerkt en nu de vruchten kan gaan plukken.

Naast de implementatie en het operationaliseren van congestiemanagement levert EIFFEL ook een bijdrage aan het borgen van kennis onder medewerkers. Dit doen zij onder andere door het opzetten van een opleidingsprogramma. EIFFEL heeft mede dankzij Enexis ervaren consultants die kunnen adviseren over deze complexe materie en die de vertaalslag weten te maken naar de operatie. Het project bij Enexis is daar een mooi voorbeeld van.

“Het is gebleken dat het een waardevolle combinatie is om ervaren Enexianen samen te laten werken met ambitieuze consultants van EIFFEL”, zegt Remco Rooker, manager Grootzakelijk XL van Enexis. “Dit heeft ons in staat gesteld om in een half jaar tijd een team te bouwen waarmee we congestiemanagement kunnen implementeren en klanten kunnen bedienen. Op naar het verkopen van de volgende flexproducten!”

Wil u meer weten over de samenwerking tussen Enexis en EIFFEL? Neem dan contact op.

Cathelijne Hage
Teammanager Congestieteam Enexis

Congestiemanagement enexis eiffel

Ook EIFFEL is erg blij met de samenwerking. “Dit project doen we in co-creatie met Enexis”, zegt Martin Wolfswinkel, directeur team Energie & Transitie bij EIFFEL. “Netcongestie wordt een steeds groter probleem en heeft een grote impact op diverse opgaven die we als land hebben. Vanuit onze opdrachtgevers krijgen we steeds vaker de vraag of wij onze expertise hierop kunnen inzetten. Zo ook bij Enexis. Als ik zie met hoeveel passie onze consultants hieraan bijdragen, dan maakt mij dat trots. Het eerste gesloten congestiecontract is dan ook een mooie mijlpaal. Op naar de volgende contracten!”