Een woonomgeving in vorming

Het project was gericht op het bouwrijp maken van de grond langs de zuidrand van de voormalige vliegbasis. Realisatie van een woonomgeving, met behoud van de verkeerstoren en de rollerbaan als drager van de cultuurhistorie, was de voornaamste doelstelling. De toekomstige natuurinclusieve wijk ligt in twee gemeenten, aan de rand van een natuur- en recreatiegebied. Grenzen tussen tuin, bos, huis en heide vervagen, maar dit is niet eenvoudig te realiseren.

De uitdaging zat volgens Robin met name in de complexiteit van het project: “Het afstemmen met de stakeholders is ingewikkeld, omdat bijvoorbeeld elke gemeente zijn eigen beheergebied heeft. Denk aan het rioleringsstelsel, de afvalinzameling of het toewijzen van straatnamen. Voor het inpassen van een woonwijk aan de rand van een natuurgebied is het werken met de wet Natuurbescherming een uitdaging. Hierbij is afstemmen met Utrechts Landschap, de beheerder van het gebied en samenwerkingspartner essentieel.”

Nog steeds een student van het vak

Het bijzondere is volgens Robin dat hij, ondanks zijn jarenlange ervaring in de gebiedsontwikkeling, toch weer nieuwe dingen leerde. “Ik dook in de wereld van de veldleeuwerik, omdat we die willen en moeten beschermen. Het lastige is echter dat je de natuur niet kan plannen, dus het ene jaar heb je de veldleeuwerik in overvloed, terwijl je het jaar erna hem nauwelijks ziet. Of de afname van de soort komt door menselijk handelen of door ontwikkelingen in de biodiversiteit is moeilijk meetbaar. Vooral tegenstanders van de bouw vinden in de wet Natuurbescherming voldoende aanknopingspunten om projecten voor jaren te vertragen. Ergens tussen al die variabelen moet je een gedragen oplossing vinden, die recht doet aan ieders belangen.”

Het project verkeert nog steeds in de voorbereidingsfase, maar Robin schat in dat de woonwijk binnen vijf jaar gerealiseerd is. “We hebben samen met beide gemeentes gewerkt aan een Handboek Inrichtingsprincipes, wat gebaseerd is op het stedenbouwkundig plan. Ook is de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten al voor een deel uitgevoerd. De ontheffing van de wet op de natuurbescherming is verleend, maar er loopt nog een gerechtelijke procedure.”

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Robin Siebel.