Samenvatting webinar

Erfpacht

Erfpacht is een gebruiksrecht op een onroerende zaak, zoals beschreven in artikel 5:85 lid 1 BW. Een erfpachter lijkt de eigenaar van de onroerende zaak, maar is dit ten opzichte van de eigenaar niet. Erfpacht dient te worden gevestigd middels een notariële akte.

Amsterdam
In Amsterdam zijn er verschillende varianten in tijdsduur en voorwaarden. Aanvankelijk was het tijdelijk, waarbij het recht van erfpacht eindigde. Vervolgens kwam de voortdurende erfpacht, waarbij het erfpachtrecht aan het einde van een tijdvak wel behouden bleef, maar waarbij nieuwe uitgangspunten voor de canon gelden. Meest recent is de eeuwigdurende erfpacht waarbij geen tijdvakken zijn, dus ook geen canonverhoging als gevolg van het eindigen van een tijdvak. In alle gevallen geldt echter wel dat tussentijdse waardevermeerdering, en soms ook daarmee gepaard gaande canonverhoging, kan plaatsvinden als gevolg van een bestemmingswijziging of wijziging in bebouwing.

Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft gronden in tijdelijke erfpacht en eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Bij de contracten in tijdelijke erfpacht kan sprake zijn van een periodieke canonbetaling, van een afkoop voor een bepaalde duur of van een afkoop voor de gehele duur. Erfpacht was een lange tijd een manier om wonen en bedrijvigheid in Rotterdam te stimuleren in een periode dat er sprake was van een moeilijke tijd en crisis. De gemeente wilde daarom inwoners en ondernemers in Rotterdam de mogelijkheid bieden om een object te kopen zonder de grond direct te hoeven betalen. Zo konden veel bewoners en ondernemers in crisistijd toch een woning/bedrijfspand kopen. Sinds 2002 worden de eigenaren van woning en objecten met een commerciële functie in de gelegenheid gesteld de grond te kopen. De voornaamste reden hiervoor is dat de gemeente Rotterdam vindt dat grondwaardestijgingen ten gunste moeten komen van de burgers en ondernemers.

Jurisprudentie
Uit de jurisprudentie blijkt maar weer hoe belangrijk hetgeen is wat in de akte is opgenomen. Dit blijkt ook weer bij erfpacht.