De uitdaging

Een van die uitdagingen zijn de grote administratieve lasten van zorgmedewerkers. In het ziekenhuis hebben ze te maken met duizenden ‘papieren’ facturen die jaarlijks de deur uitgaan, een heel bewerkelijke werkwijze voor zorgmedewerkers. Wat zijn de mogelijkheden om dit te digitaliseren?

Een andere uitdaging heeft te maken met de veranderende wensen en behoeften van patiënten. Veel patiënten van het ziekenhuis willen hun eigen (medische) gegevens beschikbaar hebben. Het patiëntenportaal van het ziekenhuis heeft de mogelijkheid om deze gegevens beschikbaar te maken voor patiënten. Wat is hiervoor nodig?

Met deze twee uitdagingen zijn we tegelijkertijd in verschillende projecten, gezamenlijk met het betreffende universitaire ziekenhuis, aan de slag gegaan.

De aanpak

Om de eerste stappen in de projecten te zetten, hebben we gezamenlijk met de opdrachtgever besloten om eerst een duidelijk projectplan op te stellen, met duidelijke, concrete en haalbare doelstellingen. Ook hebben we de mogelijkheden geïnventariseerd om deze uitdagingen aan te pakken. Hieruit kwamen verschillende digitale mogelijkheden naar boven. Om deze mogelijkheden verder te onderzoeken, hebben we uitgebreide gesprekken gevoerd met de interne afdelingen en externe leveranciers. Het resultaat was een integraal gedragen projectplan en de gezamenlijke eerste stappen om te zetten.

Benieuwd hoe wij op strategisch niveau meedenken én een succesvolle, duurzame implementatie op de werkvloer realiseren? Ik ga graag met u in gesprek.

Sven Alders
Consultant

De projectleiders en projectmanagers van EIFFEL zijn professioneel, hebben verstand van zaken en zijn committed om stappen te zetten in het project.

- Opdrachtgever

Het resultaat

De projecten bij deze opdrachtgever hebben geresulteerd in het digitaliseren van meer dan 17.500 papieren facturen per jaar, en de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment voor patiënten. In een ziekenhuis met meer dan 500.000 polikliniekbezoeken en meer dan 25.000 opnames per jaar hebben we meer onderdelen uit het medisch dossier beschikbaar gemaakt in het patiëntenportaal. Deze resultaten leiden tot verbeterde gezondheidsresultaten voor patiënten en meer werkplezier en autonomie voor zorgmedewerkers.