Over het project A6 Lelystad

Met dit project wordt de capaciteit van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad vergoot. Dit gebeurt door de snelweg te verbreden van 2 naar 3 rijstroken. Deze verbreding wordt eerst uitgewerkt tot een ontwerp-tracébesluit. De verbreding van 2 naar 3 rijstroken ligt vast, zo gauw er door de minister een tracébesluit is genomen.

De verbreding van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad zorgt voor een betere en veilige doorstroming van het verkeer. Flevoland, Noord-Nederland en de Randstad zijn zo in de toekomst beter bereikbaar. Daarnaast is het zaak het open polderlandschap bij de aanleg van de A6 te bewaren.

Vooruitlopend op de daadwerkelijke start van de werkzaamheden heeft ons Projectbeheersteam een transitie uitgevoerd waarin wij met het team van Rijkswaterstaat afspraken hebben gemaakt over de samenwerking en de invulling van de Projectbeheersing.

Onder aanvoering van Marcel Verbrugge heeft ons team de transitie succesvol afgerond en kunnen we starten om samen met het team van Rijkswaterstaat een mooi en succesvol project te realiseren!

Palladio beelden 29 jpg