EIFFEL staat erom bekend inspiratie te halen uit de sport. Vandaar dat het startschot van het kennisevent komt van Anje-Marijcke, die ook andersoortige bemanningen zoals directies en besturen begeleidt. ‘Als geen ander weet zij hoe je een team op de juiste manier meeneemt’, zegt Bergitt Ravenshorst, Business Manager Lokale Overheid bij EIFFEL.

Ook de slotspreker is een hotshot in de wereld van het maximaal presteren. Jacco Verhaeren behaalde vele successen met Nederlandse zwemmers. Drievoudig olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband noemde hem zelfs de “koning van de coaches”.

‘Op 13 oktober willen we overheidsmanagers inspiratie bieden. Dat zal met Jacco en Anje-Marijcke zeker lukken’, verwacht Frans Koemans, strategisch adviseur bij EIFFEL. ‘Beiden weten alles van het motiveren van mensen en hoe je ze kunt aanzetten tot prestaties die ze zelf niet voor mogelijk hadden gehouden.’

‘Tussen beleidslijnen en politieke context’ is de officiële titel van deze editie van het kennisevenement. ‘Het speelveld is uiterst complex’, stelt Bergitt. ‘Denk aan nationale en internationale politieke ontwikkelingen die veel invloed hebben op de opgaven. Als overheidsmanager heb je bovendien te maken met uiteenlopende belanghebbenden, de producten zijn weinig concreet en het beleid verandert snel. Zo liggen bij veel gemeenten nu collegeprogramma’s met nieuw beleid en een herijking van de budgetten.’

‘En nieuwe wethouders brengen ook de nodige veranderingen met zich mee’, vult Frans aan. ‘Op dat speelveld moet de overheidsmanager alles overzien, de doelen voor ogen houden én zorgen dat iedereen met betrokkenheid en plezier blijft werken.’

De zeven masterclasses op 13 oktober zijn zeer divers en ‘lekker praktisch’, zegt Bergitt. ‘Welke keuzes zijn er, hoe pak je een opgave aan, zoals de uitgifte van overheidsgronden of prestatiemanagement? En kun je slimmer werken? We hebben bij EIFFEL nieuwe technologie ontwikkeld voor de Wet open overheid, volgens mij heel interessant voor decentrale overheden. In een masterclass lichten we toe hoe de tool je helpt om sneller te anticiperen op Woo-verzoeken.’

Frans verheugt zich op de interactie in de masterclasses. ‘Onze experts brengen veel casuïstiek in over bijvoorbeeld gestroomlijnde service of oplossingen voor energievraagstukken als netcongestie. Ze zullen de overheidsmanagers zeker prikkelen om ook hun ervaringen te delen.’

‘We vinden het leuk om te laten zien wat EIFFEL in huis heeft’, zegt Bergitt over het kennisevent, bedoeld voor overheidsmanagers van gemeenten, provincies, waterschappen en gr’s. ‘En het is een mooie manier om overheidsmanagers eens op een andere manier te verrijken en te laten kijken. Het programma is ook nu weer ambitieus en vol, maar er is genoeg ruimte om met elkaar bij te praten.’

Duik jij samen met ons en enthousiaste vakgenoten op donderdagmiddag 13 oktober de inhoud in? Meld je aan en je gaat ongetwijfeld naar huis met nieuwe inzichten!

13 oktober - Kennisevent 'Tussen beleidslijnen en politieke context'

Op donderdagmiddag 13 oktober staan we stil bij de grote thema’s en bijbehorende uitdagingen op lokaal niveau. Hoe creëer je de ruimte, de focus, het budget en het draagvlak om op deze thema’s voor te blijven, in plaats van slechts bij te blijven? Het komt allemaal aan bod!

Lees meer en meld je snel aan.