Veelzijdige opdracht vol uitdagingen

De twee consultants werken samen aan het laten opstellen van diverse planproducten voor het omvangrijke gebied rondom het Valkenburgse Meer. In zijn rol als projectmanager stuurt Thomas het proces aan. Hij vertelt: “We staan voor een complexe uitdaging, omdat er veel speelt in en rondom het gebied. Er is een recreatieplas met horeca- en watersportondernemers, een gedeelte voor zandwinning en er zijn plannen op het gebied van waterzuivering. In een deelgebied ernaast komen kennisintensieve bedrijven. Het is aan ons team om alle plannen, wensen en belangen te verenigen en een geweldig woon-werkgebied te creëren. Een uitdaging die ons perfect past, omdat wij ons als Eiffelaars ingewikkelde materie snel eigen maken en in korte tijd onze weg binnen organisaties weten te vinden. Zo houden we vaart in het project en borgen we de continuïteit.”

Simone werkt als projectmedewerker nauw samen met Thomas. De veelzijdigheid aan onderwerpen in dit project maakt het voor haar leerzaam en interessant. “Naast ‘ons’ gebied komen straks 5.600 nieuwe woningen. Daarom houden we rekening met voldoende recreatiemogelijkheden, maatschappelijke voorzieningen, werkgelegenheid en een goede infrastructuur. De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk richt zich daarbij op energieneutraliteit. Daarvoor onderzoeken we de mogelijkheden om binnen ons plangebied hieraan bij te dragen.

Succesvolle samenwerking

Wat maakt de samenwerking van deze twee professionals zo bijzonder? Simone: “Dit is mijn eerste project in dit vakgebied, dus ik ben blij met Thomas als ervaren collega aan mijn zijde. Ik kan bij hem terecht met vragen en van hem leren. Thomas geeft mij het vertrouwen om taken zelf op te pakken en betrekt mij bij zoveel mogelijk werkzaamheden binnen het project.” Met zijn jarenlange ervaring is Thomas expert op zijn vakgebied. Toch leert hij ook van zijn jongere collega: “Simone heeft nieuwe kennis paraat en ze heeft een frisse blik. Ze houdt me scherp en zorgt dat ik kritisch naar zaken blijf kijken. Onze communicatie is open en we reflecteren regelmatig op ons werk en op onze samenwerking. Dit is leerzaam én nodig om op niveau te blijven presteren, en daar huurt de opdrachtgever ons tenslotte voor in.”

Bijdragen aan de maatschappij

Simone legt uit op welke manier het project maatschappelijke impact heeft: “We werken aan werkgelegenheid, onderwijs en duurzame oplossingen voor energievoorziening en waterhuishouding. Ik vind het mooi dat ik daar vanuit mijn rol aan bijdraag.” Thomas voegt toe: “We proberen ook op een inclusieve manier samen te werken. We willen vanuit de gemeente openstaan voor ieders mening en initiatief en samenwerken met alle betrokkenen, ofwel het ‘wij-gevoel’ creëren. Onze aanpak past goed bij de nieuwe Omgevingswet, die de gemeente een stuk toegankelijker wil maken voor burgers.”

Teamgevoel en persoonlijke groei

Thomas is blij met de werksfeer bij EIFFEL Projects. “Als consultant zit je meestal bij je opdrachtgever. Maar toch werk je niet alleen. Je bent onderdeel van je team bij EIFFEL Projects en dat biedt een stevige basis. Er zijn leuke extra’s, zoals kennisevents, netwerkbijeenkomsten en uitjes. Ik ervaar ook een mooie balans tussen de mens aan de ene kant en het commerciële aspect aan de andere. Natuurlijk wil EIFFEL Projects mooie projecten binnenhalen. Maar als consultant kies je wel de projecten die het best bij jou en je ontwikkeling passen.”

Simone: “Er is veel ruimte en aandacht voor persoonlijke groei. We krijgen trainingen, die je meteen kunt toepassen in je opdracht, zoals in mijn geval projectmanagement. Ik vind de enorme hoeveelheid kennis binnen de organisatie ook heel waardevol. We doen actief aan kennisdeling, waarmee je niet alleen jezelf, maar ook je opdrachtgever vooruit helpt.”

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Thomas van der Heide.