De uitdaging.

Het Gemeentelijk belastingkantoor Twente (GBTwente) bepaalt inmiddels voor 10 gemeenten de WOZ-waarde en verzorgt het proces van heffen en innen van belastingen. In het hele verzorgingsgebied wonen meer dan een half miljoen inwoners voor wie GBTwente jaarlijks ruim 300.000 aanslagen verzorgt.

GBTwente werkt voor hun klanten via dienstverleningsovereenkomsten. Hierbij worden afspraken gemaakt op basis van harde KPI’s. Vanuit hun visie en kernwaarden wil GBTwente deze overeenkomsten mede vormgeven. De vraag hoe de medewerkers van de verschillende teams momenteel daadwerkelijk invulling geven aan deze visie en kernwaarden in de dagelijkse werkzaamheden komt hier bij naar boven. En is dit in lijn met de invulling die de gemeenten die klant zijn van GBTwente eraan geven?

Om dit te kunnen doen, moeten de visie en kernwaarden natuurlijk goed en duidelijk op papier staan en gedragen zijn door iedereen. Want een gedeelde visie en sterke kernwaarden dragen zo bij aan een betere dienstverlening, en dat weet ook GBTwente.

Onze oplossing.

Samen met GBTwente hebben wij allereerst workshops georganiseerd om de uitstaande vraag helder te krijgen. Vervolgens vonden er zeven sessies plaats met verschillende groepen: het kernteam, medewerkers en klanten.

De interne sessies zijn uitgevoerd met behulp van LEGO Serious Play, een manier waarbij iedere deelnemer (niemand uitgezonderd) met behulp van de LEGO-steentjes in staat is om zijn kennis, creativiteit en mening in te brengen in. Niet alleen een speelse maar ook een bewezen zeer effectieve methodiek die EIFFEL bij vergelijkbare vraagstukken inzet bij diverse klanten.

Samen met de medewerkers en klanten hebben wij hierin de zes begrippen uit de huidige visie en kernwaarde onder de loep genomen, opnieuw geladen en waar nodig verrijkt. Dit werd onze input voor de vernieuwde strategie en DVO’s voor de komende jaren. Daarnaast had GBTwente behoefte om de dienstverlening naar hun klanten te evalueren. Ook dit hebben we opgepakt.

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor finance en bedrijfsvoering bij gemeenten? Neem dan contact met mij op.

Renée Distelli

Een laagdrempelige aanpak waarmee medewerkers, klanten en MT op een leuke manier daadwerkelijk input konden geven en gehoord werden om zo tot een mooie herijkte invulling van onze visie en kernwaarden te komen.

Bottomline

Door onze ervaring met soortgelijke opdrachten, konden we meteen aan de slag. Dankzij het uitgezette traject hebben wij de klant geholpen invulling te geven aan de visie en kernwaarden. Belangrijk, want van daaruit maken zij dagelijks het verschil voor de burgers. Door de gekozen aanpak had niet alleen GBTwente het gewenste resultaat, maar ook de klanten – een goed startpunt voor de vernieuwde strategie en dienstverleningsovereenkomsten voor de toekomst, waar dienstverlening en vertrouwen centraal staat.