Model van Davenport

Ze onderzochten welke technieken het meest kansrijk zouden zijn, vertelt Kees van EIFFEL. Daarbij gingen ze uit van het model van Davenport, dat verschillende toepassingen van data analytics beschrijft en kan helpen bij de bepaling waar een organisatie staat. “Op basis daarvan hebben we gezegd dat we de financiële organisatie van UWV stapsgewijs willen ondersteunen bij het toepassen van meer geavanceerde analyse methodieken. Zo zijn we op het idee gekomen om te beginnen met een eerste stap met process mining.”

Process mining is het gebruik van data om een proces van begin tot eind te bekijken, legt hij uit. “Dat proces kan bijvoorbeeld een subsidie-aanvraag zijn, een aanvraag voor een uitkering of de behandeling van een bezwaar. We hebben bij vijf divisies projecten gedaan en voorstellen gedaan voor procesverbeteringen.”

Veel leed voorkomen met process mining

Ze onderzochten welke technieken het meest kansrijk zouden zijn, vertelt Kees van Eiffel. Daarbij gingen ze uit van het model van Davenport, dat verschillende toepassingen van data analytics beschrijft en kan helpen bij de bepaling waar een organisatie staat. “Op basis daarvan hebben we gezegd dat we de financiële organisatie van UWV stapsgewijs willen ondersteunen bij het toepassen van meer geavanceerde analyse methodieken. Zo zijn we op het idee gekomen om te beginnen met een eerste stap met process mining.”

Process mining is het gebruik van data om een proces van begin tot eind te bekijken, legt hij uit. “Dat proces kan bijvoorbeeld een subsidie-aanvraag zijn, een aanvraag voor een uitkering of de behandeling van een bezwaar. We hebben bij vijf divisies projecten gedaan en voorstellen gedaan voor procesverbeteringen.”

Ontwikkelmodel

Op basis van de successen is besloten dat process mining een vaste plek binnen de organisatie moest krijgen. Daarvoor hebben Daalman en Kees een competence center opgezet dat de kennis en expertise over de hele organisatie verspreidt. Dit staat inmiddels, maar daarmee zijn ze nog lang niet klaar, maakt Daalman duidelijk. “Advanced analytics is niet iets wat je neerzet, het is een ontwikkelmodel. De volgende loot aan de boom dient zich alweer aan en wat mij betreft blijft Ard voorlopig zitten waar hij zit.”

Meer weten over onze data oplossingen? Kijk op onze Data & Analytics pagina of neem contact met mij op.

Huub van de Ven
Business unit Director Data & Analytics

Bottomline.

Door het in kaart brengen van de datastromen in een proces laten we je zien hoe je processen daadwerkelijk lopen. Dit leent zich vooral goed voor processen met grote aantallen en een hoge doorloopsnelheid. Bottlenecks worden namelijk direct inzichtelijk en uitval kan gelijk worden gedetecteerd en opgepakt. De techniek is snel te gebruiken voor overheden en gemeenten die te maken hebben met regelingen zoals de TOZO, NOW of TOGS en zorgt dat niemand tussen wal en schip valt.