Onze oplossing

Persoonlijke aanpak

Goede communicatie met bewoners vormde het hart van dit project. En was de sleutel tot succes. Voor de bewoners met een stukje gemeentegrond in gebruik organiseerde we een informatieavond. Ook stuurden we een brief, waarin we de specifieke situatie uitlegden en aangaven dat we graag een afspraak wilden maken. Daarna gingen we wijk voor wijk, straat voor straat langs de bewoners voor een persoonlijk gesprek. Transparantie en volledigheid was cruciaal: veel bewoners wisten niet dat ze een stukje grond van de gemeente in gebruik hadden, dus alle informatie was relevant.


Voor iedereen dezelfde regels

Rechtsgelijkheid was een belangrijk maatschappelijk doel. Oftewel: voor iedereen moesten dezelfde afspraken rondom oneigenlijk grondgebruik gelden. Wij behandelden namelijk ook aanvragen van bewoners die nog geen gemeentegrond gebruiken, maar dat wel graag doen en een stuk gemeentegrond willen aankopen.


Positief benaderen

Voor de gemeente Apeldoorn gold het ‘verkoop, tenzij’ principe. Zij werkten graag mee aan verkoop van de grond aan de bewoner die het al in gebruik had, tenzij dat echt niet mogelijk was. Zo hanteerden we samen een positieve aanpak, door de bewoners daadwerkelijk te helpen. Leek er sprake van verjaring waardoor het stukje grond eigendom werd van de burger, dan beoordeelde de gemeente het aangeleverde bewijsmateriaal. Indien de verjaring daarmee aangetoond werd, erkende de gemeente de verjaring.

Bleek dat daar geen sprake van was, dan legden we uit hoe het grondgebruik geregeld kon worden. Kon een stuk grond niet verkocht worden, bijvoorbeeld omdat er een belangrijke gasleiding onder de grond liep? Dan legden we precies uit waarom dat zo was.

“Dit project bevestigt voor mij hoe belangrijk communicatie is: betrek de burger, leg alles goed uit, ga naast hen staan. De gemeente is er voor de burgers.”

- Gerard Warburg, fiscaal jurist bij de gemeente Apeldoorn

Wil u hulp bij het in kaart brengen of oplossen van oneigenlijk grondgebruik? Wij kunnen het hele proces van A tot Z uit handen nemen. Tientallen gemeenten gingen u al voor.

Neem contact op voor meer informatie.

Ellen de Jonge
Directeur Team Grondgebruik & Vastgoed

Bottomline

Door de persoonlijke aanpak, de open manier van communiceren en een eerlijke uitleg van het verhaal merken wij dat bewoners begrip krijgen voor de situatie. Dat is ons belangrijkste doel, want zo kunnen wij iedere situatie en ieder dossier op een goede manier oplossen. Op deze manier is de eigendomssituatie duidelijk voor zowel betrokken bewoners als de gemeente. We hebben meer dan tweeduizend dossiers behandeld en er is, tot nu toe, gelukkig nog geen enkele rechtszaak geweest.