Mathijs is 28 jaar en woonachtig in Zoetermeer. 3 jaar geleden, na het afronden van zijn master Economics & Governance, is hij gestart bij EIFFEL als Trainee en later als Finance Professional. Na opdrachten bij Eneco en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is hij gestart op een zeer bijzondere opdracht. Mathijs is onderzoeker bij het team Parlementaire Enquête Groningen Aardgas (PEGA), bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Wat doet het team parlementaire Enquête Groningen Aardgas?

“De aardgaswinning is een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening en leverde Nederland ook veel extra inkomsten op. Maar de schaduwkanten, de aardbevingen en de vele gedupeerden in Groningen overheersen nu het beeld. De commissie doet onderzoek hoe dit zover heeft kunnen komen.”

Het onderzoeksvoorstel van de parlementaire enquêtecommissie is dit voorjaar aan de Kamer aangeboden, vervolgens is de commissie officieel ingesteld. Kort na de instelling zijn bij de betrokken partijen en instanties de vorderingen (vragen) neergelegd. De commissie verwacht tot en met november 2021 nog documenten op te vragen, gaat daarna voorgesprekken voeren en wil vanaf juni 2022 starten met de openbare verhoren. “Dit zijn de verhoren die iedereen via TV kan volgen, net zoals bij de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).”

Wat is jouw rol in dit project?

“In de eerste fase van het project ben ik vooral bezig geweest met het maken van een online ‘boekenkast’, ter voorbereiding op de vorderingen van inlichtingen en documentatie door de parlementaire enquêtecommissie. Dit betekent het doorspitten van duizenden documenten, mails, adviezen et cetera. En ja, zo ook die van de Ministers. Wij hebben namelijk de bevoegdheid om door alle systemen te zoeken. Het bijzondere aan deze parlementaire enquête is dat het een dossier is over 60 jaar en dat het de eerste enquête is die niet op papier wordt aangeleverd, maar online. Dat scheelt weer wat bomen kappen.”

“Inmiddels zijn de vorderingen van de commissie beantwoord en zitten we in hele andere periode, namelijk de rol van gespreksvoorbereider. We zijn bezig met het voorbereiden van de (oud)-bewindslieden (o.a. Eric Wiebes, Minister Kamp) en (oud)-medewerkers (o.a. Directeur-Generaals, Directeuren) voor de ‘besloten verhoren’. Alleen bij het idee krijg ik al energie! Het samenwerken met (oud)-bewindslieden is iets unieks, wat ik niet snel meer zal meemaken.”

“De focus ligt nu op het opstellen van persoonlijke dossiers i.s.m. de kandidaat genodigden, met nadruk op kandidaat. Wij weten namelijk niet wie er uitgenodigd gaat worden voor een verhoor. Dit betekent dat we ongeveer 40-50 (oud)-collega’s hebben voorbereid, waarbij de ene meer voorbereiding nodig heeft dan de ander. Een persoonlijk dossier bestaat uit een aantal basisdocumenten met informatie over de enquête, het ordenen van de documenten, het maken van factsheets en persoonlijke tijdlijnen. Het uitdagende hierbij zijn de vele persoonlijke wensen bij het vormgeven van een persoonlijk dossier. Dit vergt flexibiliteit en aanpassingsvermogen.”

Wat maakt deze opdracht bijzonder?

“De maatschappelijke relevantie. Dit dossier was al politiek beladen, maar na de POK is dit alleen maar meer geworden. Vandaar dat iedereen binnen het team een geheimhoudingsverklaring moest tekenen en hier niks tegen niemand over mag loslaten. Het is zelfs zo streng, dat EZK niet eens de vorderingen van de andere Ministeries mag weten. Daarom kan ik helaas niks inhoudelijks met jullie delen, hoe graag ik dat ook zou willen.”

"EIFFEL is erin geslaagd om met een goede match te komen voor deze opdracht en heeft daarmee getoond goed in te kunnen schatten welke professional hiervoor geschikt zou zijn. Mathijs blijkt multi-inzetbaar in diverse stadia van het project en voor allerlei werkzaamheden. Het is prettig werken met iemand die zich zo flexibel en initiatiefrijk opstelt: echt een aanwinst voor dit bijzondere project!”

Harmen Droppers, Projectleider Parlementaire Enquete Groningen Aardgaswinning bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bottomline

Het gebeurt zo vaak dat we zo trots kunnen zijn op de stappen die een onze professionals op opdracht maken. Met de juiste mentaliteit zie je dat onze professionals vaak hele snelle stappen kunnen maken en op vele vlakken van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze klanten. Niet voor niets horen we vaak van onze klanten terug: dit is er duidelijk één van EIFFEL!