RVO.nl kent als overheidsinstantie Europese subsidiegelden toe aan agrarische ondernemers met zogenoemde betalingsrechten. Elk jaar verstuurt de organisatie zo’n 50.000 primaire besluiten. Deze vallen allemaal tussen november en januari bij de aanvrager op de deurmat. Tegen het besluit van RVO.nl kunnen de agrariërs vervolgens in bezwaar. Gemiddeld doen 1.500 ondernemers per jaar dat. Allemaal rond dezelfde tijd van het jaar. RVO.nl streeft ernaar om al die agrarische ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Als agrariërs het met de beslissing op bezwaar eveneens oneens zijn, kunnen zij beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. EIFFEL handelt de beroepszaken eveneens af. Het samenstellen van procesdossiers, het opstellen van verweerschriften en het bepleiten van de zaak ter zitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven maken hier onderdeel van uit

Meer weten over het structureel uitbesteden juridische dossiers? Neem contact met mij op.

Jeroen Müller
Business unit Director Legal Office

Teveel bezwaarschriften om zelf af te handelen

Christine Lam-Tjabbes (Teammanager bij RVO.nl): “Door de nieuwe structuur die in 2015 is bedacht, ontvangen we nu in een korte periode veel meer bezwaarschriften dan voorheen. We realiseerden ons dat de aantallen te groot waren om zelf af te handelen. Ons team met juristen was hiervoor simpelweg te klein. Daarom zochten we een partner aan wie we deze juridische dossiers met een gerust hart konden overdragen. Dat werd EIFFEL.”

RVO.nl en EIFFEL spraken af dat EIFFEL jaarlijks een groot aantal bezwaarschriften afhandelt. De juristen van EIFFEL gebruiken de kennisdocumenten, werkinstructies en tekst-formats van RVO.nl, maar handelen volledig onder de verantwoordelijkheid van EIFFEL. In een wekelijks overleg met de ketenpartners van RVO.nl houden beide partijen elkaar op de hoogte van de verwachte in- en uitstroom van dossiers en eventuele knelpunten.

Onmiddellijk op- en afschalen dankzij EIFFEL

EIFFEL: “Wij richtten zelf het projectteam in. Het grote voordeel van onze betrokkenheid is dat wij onmiddellijk kunnen op- of afschalen wanneer dat nodig is. Naast het projectteam hebben wij altijd de beschikking over een grote pool aan gekwalificeerde juristen die direct kunnen bijspringen op de piekmomenten. Op die manier hebben wij de afgelopen jaren duizenden bezwaarschriften - binnen de gestelde termijnen - op een correcte manier af kunnen handelen.”

Leren van elkaars kwaliteiten

Zoals bij elke opdracht is het primaire doel van EIFFEL om de opdrachtgever volledig te ontzorgen. Bij een succesvolle samenwerking zoals deze ontstaan daarnaast regelmatig zeer welkome bij-effecten voor beide partijen. Lam-Tjabbes: “Wij leren van elkaars betere ik. EIFFEL is de marktpartij die gewend is om productiegericht en met targets te werken. Wij zijn de overheidsorganisatie die weet hoe je in het belang van de agrariër denkt en handelt. Die mix pakt gewoon erg goed uit.”