Onze rol

EIFFEL Projects was gevraagd om de projectorganisatie op te zetten bestaande uit een Integraal Projectmanagement team (IPM-Team) en vier bouwteams. Het was van belang dat het IPM-team de vier bouwteams faciliteerde zodat zij als zelfstandige teams konden draaien. Balance fungeerde hier als kwartiermaker en projectmanager. Het IPM-team en het management van de vier betrokken aannemers waren aan de slag gegaan met:

  • Het verbeteren van de programmering;
  • Uniformeren van processen;
  • Het ontwikkelen van standaarden.

Hier zijn wij trots op

We hebben deze uitdaging succesvol aangenomen en hebben regelmatig updates gegeven aan alle betrokkenen. In 2019 heeft dit geleid tot aanzienlijk meer opgeleverde gerenoveerde gemalen en stuwen. Het project liep door tot eind 2020. In de updates zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, zoals kennismaking met alle betrokkenen in de projectorganisatie, het delen van de samenwerkingsvisie, het opbouwen van vertrouwen en transparant werken, en het verkennen van de infrastructuur en objecten van WDODelta.

We zijn trots op het feit dat we hebben bijgedragen aan het succesvol samenvoegen van de integrale projectmanagementteams en het verbeteren van de samenwerking binnen het project, wat heeft geresulteerd in meer efficiëntie en betere prestaties bij het onderhoud van de gemalen en stuwen.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw vraag of probleem met een consultant.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.