Onze rol

EIFFEL Projects heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd. Het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Het project had als kern; het ondersteunen van het pilotproject voor de nieuwe dijkversterkingstechniek. Onze verantwoordelijkheden omvatten onder andere het testen van de nieuwe techniek, het beantwoorden van openstaande vragen van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en het opzetten van een gezamenlijke projectorganisatie. We hebben actief gestuurd op samenwerking en resultaat, en hebben heldere communicatie onderhouden met diverse belanghebbenden, waaronder overheden, aannemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten.

Hier zijn wij trots op

De nieuwe techniek voor dijkversterkingen is bevestigd en geaccepteerd door de branche. Een specifieke locatie waar de techniek is toegepast, is de Ringdijk Watergraafsmeer, die onderdeel is van Waterschap AGV. Deze dijk is succesvol versterkt met behulp van de innovatieve techniek. Momenteel is er een nastel- en monitoringsperiode van vijf jaar gestart om de effectiviteit en duurzaamheid van de dijkversterking te evalueren. We zijn er trots op dat we hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe techniek, die een belangrijke bijdrage levert aan de waterveiligheid in de regio van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw vraag of probleem met een consultant.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.