Onze rol

Omgevingsmanagement en uitdagingen.

Onze adviseur omgevingsmanagement is sinds juni 2022 betrokken bij het project Versterking IJsselmeerdijk. Hoewel de omgeving van het project niet erg complex is en er geen particuliere gronden verworven hoeven te worden, hebben we te maken met enkele onzekerheden. Deze omvatten voornamelijk externe risico's en ontwikkelingen die buiten de controle van het projectteam vallen. Met name het stikstofprobleem en het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) spelen hierbij een rol. Het project streeft naar hoge duurzaamheids- en biodiversiteitsambities, innovaties, meekoppelkansen en participatie. Zo is het plan om een vooroever aan te leggen als een niet-traditionele dijkversterking, bestaande uit een vooroeverdam met een vooroever/grondplateau achter de bestaande dijk in het IJsselmeer. Hierbij moeten we rekening houden met de regels van het Barro. Voor het stikstofprobleem stellen we eisen aan de uitvoering.

Hier zijn wij trots op

Duurzaamheid, biodiversiteit en participatie.

We zijn trots op de hoge ambities van het project Versterking IJsselmeerdijk op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, innovaties en participatie. Het plan om een vooroever aan te leggen als onderdeel van de dijkversterking getuigt van vernieuwende en niet-traditionele oplossingen. We streven ernaar om de dijk niet alleen veiliger te maken, maar ook om de natuur en het milieu te bevorderen. Daarnaast hechten we veel waarde aan participatie, waarbij we belanghebbenden betrekken bij het proces en hun inbreng waarderen. Ondanks de uitdagingen die we tegenkomen, zijn we vastberaden om deze ambities te realiseren en zo een positieve impact te hebben op de leefomgeving en de toekomstbestendigheid van de dijk.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw vraag of probleem met een consultant.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.