Het project

In het Lekkanaal bij Nieuwegein ligt de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland: de Prinses Beatrixsluis. Hier passeren jaarlijks maar liefst 50.000 schepen. Hierdoor lopen de wachttijden op. Bovendien worden schepen steeds groter. Een nieuwe, derde kolk moet uitkomst bieden. Martijn Scheerder van TASK werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan het project.

Met de aanleg van de derde kolk en de verbreding van het Lekkanaal wil Rijkswaterstaat de wachttijden weer binnen de norm brengen en tegelijkertijd ruimte maken voor de schepen die steeds groter en breder worden en meer tonnage hebben. De nieuwe kolk komt aan de oostzijde van de sluis, tezamen met de nodige voorhavens en ligplaatsen. Een omvangrijk project dus, dat in een omgeving ligt waarin andere partijen bezig zijn met het uitvoeren van projecten. Vanwege de aanwezigheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de benodigde verplaatsing van enkele NHW-objecten heeft het project ook nog eens te maken met een UNESCO-werelderfgoed nominatie.

Er zijn vele stakeholders betrokken, waaronder bestuurlijke partners en maatschappelijke organisaties. Maar ook omwonenden en betrokken burgers worden over de voortgang van de planvorming geïnformeerd. Zo wordt de omgeving op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het project.

Onze rol

Als Adviseur Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) vormt Anko Grootveld vanuit TASK, samen met de projectleider SOM, de backoffice van het team Omgevingsmanagement en is daarmee de organisatorische as voor SOM. TASK adviseert over en bewaakt de SOM-methodiek, borgt en is verantwoordelijk voor de integraliteit (strategie en middelen).

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met een consultant van TASK.

Hier zijn wij trots op

Eind 2016 is de opdrachtnemer begonnen met de werkzaamheden. De realisatie was ruim vóór de deadline in 2020 gereed - In 2019 was de oplevering. Door de omgeving is weinig te merken van de aanpassingen aan de sluis. De derde kolk is bewust in het landschap ingesneden zodat deze niet opvalt in het uitzicht.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.