Onze rol

De professional van EIFFEL Projects vervulde in dit project de rol van projectmanager. Hierbij was het belangrijk om ervoor te zorgen dat de plannen in overeenstemming waren met het beleid en de wensen van de gemeente. In het team werkten onder andere een stedenbouwkundige, omgevingsjurist en woningadviseur samen om de plannen te beoordelen en te adviseren over de beste aanpak voor alle betrokken partijen. Het team onderhield nauw contact met de omgeving om hen op de hoogte te houden van de voortgang en maakten duidelijke afspraken met de ontwikkelaars over hun verantwoordelijkheden.

Hier zijn wij trots op

De veelzijdige taken en het positieve verschil dat we konden maken in het Stadsgebied Weesp zijn prestaties waar we trots op zijn.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.