Het grootste wegenprogramma van Nederland

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is het grootste wegenprogramma van Rijkswaterstaat. Het bestaat uit 5 projecten. De extra rijstroken op de A10-Oost/A1 Diemen, de A1/A6 Diemen-Almere Havendreef, de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost en de A9 Gaasperdammerweg zijn inmiddels in gebruik genomen. De werkzaamheden aan de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht zijn inmiddels ook gestart. Onderdeel van de werkzaamheden zijn:

 • extra rijstroken;
 • een verbreding van de Hollandse brug
 • een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal;
 • de renovatie van 5 grote knooppunten;
 • de aanpassing van 100 viaducten.

Rijkswaterstaat verbreedt de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor kan het verkeer sneller doorrijden. Een betere bereikbaarheid van de noordelijke Randstad is belangrijk voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio.

Behalve het uitbreiden van de capaciteit, verbeteren we de leefbaarheid langs de snelwegen. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het geluid van verkeer voor de omliggende woningen met 95% af. Dit wordt bereikt door:

 • 33 km aan geluidschermen met een gemiddelde hoogte van 5,6 m;
 • geluidreducerend asfalt (het zogenoemde tweelaags zoab) over een lengte van 40 km;
 • de aanleg van een tunnel in Amsterdam;
 • een verdiepte ligging in Amstelveen;
 • de zuidelijke verlegging van de A1 in de buurt van Muiden;
 • de aanleg van een aquaduct onder de Vecht.

Status van het project SAA

Rijkswaterstaat is in januari 2012 begonnen met de start van de werkzaamheden van het eerste deelproject, de A10-Oost. Dit project is opgeleverd. Inmiddels wordt ook volop gewerkt aan de A1/A6 en de A9 Gaasperdammerweg en tussen knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Het gehele project is gereed in 2026. Met als resultaat een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid.

Projectgebied SAA

Onze rol

Wij zorgen er bij SAA voor dat de bedrijfsvoering op orde is en de projecten en het programma voorspelbaar en beheerst worden uitgevoerd. Onze adviseurs werken in de projectteams aan een stabiele en voorspelbare uitvoering van de projecten door periodiek de projectscope, financiën, planning en risico’s te actualiseren, en hier over te rapporteren en te adviseren. Ook zorgen we voor een inzichtelijke programmarapportage waarmee de stakeholders worden geïnformeerd over de voortgang van het programma SAA.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met Business Unit Manager Jeroen Kip.

Hier zijn wij trots op

We zijn trots dat we een belangrijk onderdeel mogen zijn van het grootste wegenprogramma dat ons land kent. Al sinds eind 2013 zijn we partner van de programmadirectie en zorgen we er mede voor dat het programma SAA voorspelbaar en beheerst verloopt. De programmamijlpalen worden gerealiseerd, sterker enkele projecten zijn zelfs eerder opgeleverd dan gepland. Ook het gebied van financiën boekt SAA successen. Het oorspronkelijke budgettekort is door een gedegen financiële sturing en risicobeheersing opgelost.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.