Het project

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Noord-Brabant en Limburg. Voor het onderhoud en beheer van A-wegen in Zuid-Nederland heeft Rijkswaterstaat het allereerste Productcontact Contractadvisering CM in 2017 uitgevraagd aan de markt. Deze eerste uitvraag werd in 2018 gegund aan TASK waarmee TASK tot december 2021 advies heeft geleverd aan de 3 percelen van cluster ZNAW over de voorbereiding en uitvoering van onderhoudscontracten. In 2021 heeft Rijkswaterstaat Zuid-Nederland een nieuw Productcontract Contractadvisering CM aanbesteed waarbij TASK opnieuw de winnende Opdrachtnemer was. De komende jaren is TASK opnieuw de partner van cluster ZNAW binnen Contractmanagement.

Even wennen

Waar Rijkswaterstaat voorheen gebruik maakte van inhuurcapacitieit voor de uitvoering van het contractmanagement, worden de werkzaamheden nu ingevuld met een productcontract via TASK. Binnen het eerste productcontract was het voor zowel TASK als voor Rijkswaterstaat wennen aan de nieuwe werkwijze en verrekening van de diensten. Maar uiteindelijk is door een mooie samenwerking en oog voor elkaars belangen de juiste modus gevonden en is de kwaliteit van de te leveren producten in veel opzichten verbeterd.

Maatwerk voor de opdrachtgever

De grootste zorg voor de Opdrachtgever was het onvoldoende aangehaakt zijn van een marktpartij binnen het cluster. Feitelijk wilde de opdrachtgever geen onderscheid ervaren tussen “inhuur” en “producten”. Het was opdrachtgever vooral te doen om de samenwerking. “Samenwerking” was ook voor TASK het sleutelwoord binnen de opdracht. Na ruim 4 jaar staat onze slogan “producten werken niet samen, mensen wel” ook nog steeds overeind. Hier voegt TASK in het nieuwe productcontract nog “maatwerk voor opdrachtgever“ aan toe.

Onze rol

Onze projectconsultants zijn op locatie zichtbaar aanwezig, nemen deel aan relevante overleggen en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de markt en van de projecten. Zowel opdrachtgever als TASK hebben binnen het Productcontract Contractadvisering CM continu oog voor verbetering en optimalisatie binnen contractmanagement, in zijn algemeenheid en onderhoudscontracten in het bijzonder. Ook dat is “maatwerk”.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw vraag of probleem met een consultant.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.