Het project ViA15

De wegen rond Arnhem worden steeds drukker. Daarom pakken het Rijk en de provincie Gelderland deze fileproblemen aan. Dit doen zij door de A15 door te trekken en aan te sluiten op de A12 en een stuk van de bestaande A12 en de A15 te verbreden. De maatregelen worden uitgevoerd onder de projectnaam ViA15.

Het doortrekken van de A15 tussen knooppunt Ressen en de verbreding van de A12 tussen Duiven en Zevenaar is een belangrijke schakel in het Nederlandse hoofdwegennet. Het zorgt voor een sterke verbetering van de route van de Randstad naar Duitsland. Met het doortrekken van dit deel van de A15 ontstaat er ook een gewenste tweede verbinding (parallel aan de A12) met Duitsland in dit deel van Nederland. De nu nog doodlopende A15 bij knooppunt Ressen wordt doorgetrokken naar de A12 met een brug over het Pannerdensch Kanaal en een verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Het nieuwe tracé van de A15 wordt parallel aan de Betuweroute spoorlijn gebouwd op een plek waar op dit moment geen bestaande weg ligt.

Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland werken gezamenlijk aan de zorgvuldige inpassing van de weg. De provincie Gelderland is een belangrijke medefinancier van het project en doet gelijktijdig investeringen in het onderliggende wegennet.

De doelstellingen van het project ViA15 zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en de veiligheid over de weg en het vergroten van de leefbaarheid en hoogwaterveiligheid in het gebied. Door de capaciteit en de robuustheid van de infrastructuur te vergroten en daarbij rekening te houden met de leefomgeving. Project ViA15 is een groot en complex project met veel impact op de omgeving, zowel tijdens de bouw als na realisatie. Belangrijk uitgangspunt is dat het project wordt uitgevoerd met veel aandacht voor de groene omgeving van de ViA15 én de mensen die er wonen.

Onze rol

Palladio is bij ViA15 betrokken als onderdeel van het team van Rijkswaterstaat en zorgt dat de projectbeheersing van het project op orde is en helpt om de kwaliteit van de projectbeheersing te professionaliseren. Wij zorgen voor de project brede projectbeheersing op de aspecten: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd, Scope en Risico.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met een consultant van Palladio.

Hier zijn wij trots op

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om dit megaproject te realiseren met ‘oog voor de omgeving’, voor zowel mensen als natuur. Door de omgeving goed te informeren, nauw te betrekken bij de ontwikkelingen binnen het project en hinder voor de omgeving proberen te voorkomen of te verminderen. Maar ook door de landelijke en groene omgeving met respect behandelen. Niet alleen tijdens de bouw, maar ook als het project straks klaar is. Rijkswaterstaat heeft in het voortraject al maatregelen genomen om de gevolgen van het project voor beschermde natuur te beperken.

Palladio is trots om als partner van Rijkswaterstaat een relevante bijdrage te kunnen leveren aan dit project met een grote maatschappelijke impact voor de regio.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.