Een project van enorme omvang

Zuidasdok is een project van enorme omvang, oplevering is voorzien in uiterlijk 2036. Speciale aandacht voor behoud van infrastructuur en leefbaarheid tijdens de werkzaamheden zorgt voor extra complexiteit. Amsterdam staat immers nooit stil.

Waar de Zuidas voorheen vooral bekend stond als businessdistrict, ontwikkelt het gebied zich snel naar een gemengde, levendige stadswijk waar wonen, werken en recreëren samenkomen, als integraal onderdeel van Amsterdam. Het project Zuidasdok gaat zorgen voor een betere leefbaarheid van van de Zuidas en de noordelijke Randstad door het vergroten van de bereikbaarheid. Dit wordt gerealiseerd met:

  • vernieuwen en uitbreiden station Amsterdam Zuid
  • verbreden en deels ondergronds brengen snelweg A10 Zuid
  • herinrichten knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
  • herinrichten openbare ruimte stationsgebied

Belangrijke aandachtspunten bij de realisatie van deze doelstellingen zijn de zorg voor een complete stad en infrastructuur in elke fase van de bouw van het project. Vooral de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied tijdens de uitvoering van het project zijn van essentieel belang.

Onze rol

EIFFEL Projects zorgt er bij het programma Zuidasdok voor dat de bedrijfsvoering op orde is en de projecten en het programma voorspelbaar en beheerst worden uitgevoerd. Onze adviseurs werken in de projectteams aan een stabiele en voorspelbare uitvoering van de projecten door periodiek de projectscope, financiën, planning en risico’s te actualiseren, en hier over te rapporteren en te adviseren. Ook zorgen we voor een inzichtelijke programmarapportage waarmee de stakeholders worden geïnformeerd over de voortgang van het programma.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met Jeroen Kip, Business Unit Manager.

Hier zijn wij trots op

EIFFEL Projects is er trots op dat ze de project- en programmabeheersing voor de Zuidasdok uitvoert en hierin samenwerkt met de gemeente Amsterdam, ProRail en Rijkswaterstaat. Het programma is omgebouwd van een project naar een programma met meerdere projecten. EIFFEL Projects heeft de bedrijfsvoering en beheersing voor het nieuwe programma ingericht en werkt met de projectteams aan het verbeteren van de stabiliteit en voorspelbaarheid.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.