Het project

In Zuid-Nederland ontfermen de multidisciplinaire PPO clusterteams ZN A Vaarwegen en ZN A Wegen, zich over het vast- en variabel onderhoud aan het natte en droge (rijks-)infrastructuur netwerk in Noord Brabant en Limburg. Om hiermee de infrastructuur veilig en beschikbaar te houden voor de gebruiker met minimale overlast voor de omgeving.

De beide teams worden aangestuurd door een integraal projectmanagementteam (IPM-team). Het team A Wegen bestaat uit drie district teams, de Project Team Organisaties (PTO), die worden bediend door een service en voorbereidingsteam (SVB) en heeft in totaal zo’n 34 FTE. Het A Vaarwegen team bestaat eveneens uit meerde projectteams, waaronder twee teams die de aannemers van het prestatiecontract aansturen, een DBFM contract van sluis Limmel, een special-team en de Advies- en Voorbereidingsteam (AVK). A Vaarwegen bestaat uit ca 30 fte.

Een complex geheel, met verschillende clusters, ketenpartners, uitvoerders en contracten met grote invloed op de samenleving. Het is voor Rijkswaterstaat dan ook van groot belang is de uitvoering betrouwbaar en voorspelbaar te laten verlopen.

Onze rol

Palladio verzorgt hier gedurende twee contractjaren op productbasis de projectbeheersing en draagt zorg voor het financieel management, risico- en planningsmanagement, kwaliteitsmanagement, baselinebeheer en capaciteitsmanagement. Doelen hierbij zijn:

  1. om de projectbeheersing op orde te brengen, betrouwbaar en voorspelbaar te zijn;
  2. continuïteit en stabiliteit van projectbeheersing te waarborgen
  3. tevreden betrokkenen over de samenwerking.

Dit allemaal om uiteindelijk de projectbeheersing naar een hoger niveau te brengen.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met een consultant van Palladio.

Hier zijn wij trots op

We hebben in het eerste contractjaar al een goede basis gelegd voor de projectbeheersing, waarmee Rijkswaterstaat het onderhoud aan zowel de droge als de natte infrastructuur efficiënter kan uitvoeren. De veiligheid en beschikbaarheid van de infrastructuur kan hiermee nog beter gewaarborgd worden.

Essentieel hierin is de bijdrage die we leveren vanuit onze producten die de IPM-teams en de projectteams helpen om meer grip te krijgen op het cluster en de contracten. Tevens vervullen we als projectbeheersing steeds meer een verbindende rol tussen de verschillende (keten)partners, waardoor uiteindelijk de opdrachtverlening en uitvoering nog efficiënter uitgevoerd zal worden.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.