Het project N35 Nijverdal - Wierden

De drukke weg N35 tussen Nijverdal en Wierden verbindt de belangrijke economische regio’s Zwolle/Kampen en Twente. Voor een betere doorstroming wordt de weg aangepast tot een autoweg met gescheiden rijbanen en 2×2 rijstroken. Ten behoeve van een veilige verkeerssituatie wordt ook het aantal oversteken verminderd en voor een deel vervangen door ongelijkvloerse kruisingen.

Onze rol

Sinds 2017 verzorgen wij de integrale Projectbeheersing voor het project N35 Nijverdal – Wierden. Dat betekent dat we de financiën, planning, risico’s, kwaliteit en capaciteit van het project beheren en het managementteam hierover van de juiste stuurinformatie voorzien.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met Palladio.

Hier zijn wij trots op

Inmiddels dragen wij al ruim vier jaar bij aan een beheerst verloop van het project. Momenteel is het project in afwachting van de voorwaarden rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de impact hiervan op het Tracébesluit. Wij ondersteunen het project in deze onzekere tijd door onder andere verschillende planningscenario’s op te stellen en zo de besluitvorming maximaal te bevorderen.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.