Het project A2 Vonderen-Kerensheide

Het project heeft betrekking op het deel van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen (A2/A73, hectometerpaal 221.100) en Kerensheide (A2/A76, hectometerpaal 241.400). Het betreft een tracé van circa twintig kilometer.​

Het smalste stukje Nederland is maar 4,8 km breed. Ingesloten tussen het Duitse Selfkant en Belgisch Limburg en gekenmerkt door veel groen. Als slagaders wordt dit stukje Limburg voor noord naar zuid doorbloed door 3 infrastructuurlijnen: Het Julianakanaal, de spoorlijn Eindhoven-Sittard en de A2. De A2, als onderdeel van de Route du Soleil, is jaarlijks door vele Nederlandse vakantiegangers de startroute van hun vakantie.

Voor het verbeteren van de robuustheid en veiligheid, wordt de A2 structureel verbreed naar 2×3 rijstroken met vluchtstroken. Hiertoe is de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide opnieuw ontworpen. Ook de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen wordt aangepast om beter aan te sluiten op het nieuwe ontwerp van de A2. Daarnaast wordt de A2 aan beide zijden voorzien van een robuuste groenstructuur, de Parkway. Drie grote faunapassages zorgen voor de ontsnippering van ecologische verbindingen.​

Grote uitdaging is veilige doorstroming garanderen gedurende de uitvoering. Er zijn geen adequate omleidingsroutes. De A2 is de enige verbindingsas in noord-zuid richting op autosnelwegniveau. In de huidige situatie (zonder werkzaamheden) is er veel verkeer, overdag, in de weekenden en vakanties, waardoor de huidige spitsstrook hard nodig is. Het onttrekken van de spitsstrook kan escaleren tot grote bereikbaarheidsproblemen in de regio. Dat maakt dat er vanuit de regio een zeer nadrukkelijke wens is om gedurende de uitvoering in beide richtingen drie rijstroken (90km/u) beschikbaar te houden.

Onze rol

Wij verzorgen het multidisciplinaire projectbeheersing voor het project: disciplines financieel management, planningsmanagement, risicomanagement en kwaliteitsmanagement. Daarnaast worden “overige” producten uitgevraagd, waaronder actualiseren capaciteitsbehoefte, baselinebeheer, coördinatie scopeformulier en coördinatie T-rapportage. Last but not least: er wordt regelmatig een aanvraag gedaan voor een digitale pubquiz georganiseerd door Paul.

Rijkswaterstaat wil ontzorgd worden op het gebied van projectbeheersing. Hierbij werd gevraagd om op orde en voorspelbare projectbeheersing, verzekering van continuïteit van projectbeheersing en verhogende kwaliteit van projectbeheersing. Sleutelwoorden zijn voorspelbaar, betrouwbaar, proactief en anticiperend. Daarnaast leveren we stuurinformatie en borgen we de kwaliteit van het werk. Dit team heeft “samenwerking” hoog in het vaandel staan, we merken dan ook dat we bij dit project écht onderdeel zijn van het team, extern of niet.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met een consultant van Palladio.

Hier zijn wij trots op

Drie grote faunapassages worden aangelegd voor de ecologische verbindingen en de A2 wordt aan beide kanten voorzien van een Parkway – dit draagt enorm bij aan het landschap en de ecologische waarde van het traject. Daarnaast wordt onderzocht op welke gebieden het project kan bijdragen aan duurzaamheid (dit wordt ook meegenomen als thema in de aanbesteding met de opdrachtnemers). Projectbeheersing draagt hier aan bij door inzicht te geven in de consequenties per optie op het gebied van geld, tijd en risico’s. Financieel management / geld: hoeveel kosten de verschillende scenario’s? is de duurzame optie wellicht in the end ook voordeliger? Planning/tijd: welk scenario is het snelst of kost het meeste tijd? Welke risico’s zijn aan de verschillende scenario’s verbonden en welke risico’s kosten daarmee het meeste tijd en geld?

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.