Het project MJPG

Met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) wil het Ministerie van IenW werken aan een voorkoming en beperking van geluidoverlast door verkeer. Door zowel auto's als treinen. ProRail werkt aan de stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan de stillere autowegen.

EIFFEL ondersteunt ProRail in dit project. De uitvoering gebeurt in stappen, te beginnen bij de woningen en locaties waar de geluidsbelasting het hoogst is; meer dan 75 decibel.

Onze rol

TASK levert de contractmanager van het project MJPG Spoor van ProRail. In zijn rol richt hij zich (vooral) op het in de markt zetten van het programma en het samenstellen van het contract. Het is zijn doel om de juiste inkoopstrategie te bepalen van de maatregelen die mogelijk gerealiseerd gaan worden. Hierbij dient de markt nauw betrokken te worden om eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren en met oplossingen te komen.

  • 15.000 saneringsobjecten in 200 gemeenten;
  • Raildempers over zo'n 200 kilometer;
  • Geluidschermen over een lengte van zo'n 110 kilometer;
  • Gevelisolatie bij ongeveer 3.000 woningen langs het spoor.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met een consultant van TASK.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.