Onze rol

EIFFEL projects levert een integraal team van experts aan de aannemerscombinatie Sassevaart om verschillende facetten van het project in goede banen te leiden.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag direct met Jeroen Suijker.

Hier zijn wij trots op

Een grote, nieuwe sluis biedt volop kansen. Voor de binnenvaart, omdat er een betere toegang en vlottere doorstroming ontstaat vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Zelfs grote zeeschepen vinden straks gemakkelijk hun weg naar de havens in het achterland. Voor de regionale economie, want de Nieuwe Sluis kan zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio en het behoud van werkgelegenheid. Kortom, met deze sluis is de ‘Kanaalzone’ klaar voor de toekomst! EIFFEL Projects is trost onderdeel uit te maken van projecten die een belangrijke impact maken op de Europese logistiek.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.