Het project

Het doel is alle wijken en bedrijventerreinen op tijd toekomstvast verzwaard te hebben en niet tegen grenzen aan te blijven lopen. Daarvoor is het noodzakelijk om de plannen van gemeenten en Liander op elkaar af te stemmen en deze om te zetten naar concrete keuzes per wijk. Een extra versnelling met een schaalbare aanpak is nodig, zodat Liander de opgave waar zij voor staat kan volbrengen.

Onze rol

EIFFEL Projects Advisory heeft Liander bijgestaan om te komen tot een nieuwe werkwijze en hiervoor een aantal pilots met gemeenten opgezet. Enerzijds om te toetsen of de voorgestelde werkwijze en daarbij behorende stappen matchen met de werkwijze binnen de gemeente. Anderzijds om deze aanpak op basis van de resultaten van de pilots te verbeteren alvorens deze in de 132 gemeenten in het werkingsgebied van Liander breed uit te rollen.

Heeft u ook behoefte aan strategisch advies? Neem contact op voor een verkennend gesprek met een senior adviseur van EIFFEL Projects Advisory

Hier zijn wij trots op

Dankzij onze inspanningen hebben we bijgedragen aan de transitie van een reactieve werkwijze naar een pro-actieve sturende aanpak. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de sturende energieplanologie die Liander vanuit haar stratetegie wil realiseren.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.