Onze rol

Onze manager Projectbeheersing heeft een cruciale rol gespeeld in dit project. Onze verantwoordelijkheid lag bij het beheer van het budget en de planning, om ervoor te zorgen dat het project efficiënt kon verlopen en de tijdsplanning kon worden gehandhaafd. Het was van essentieel belang om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen, zoals ontwerpers, omgevingsmanagers en contractmanagers, ongestoord aan het project konden werken. Door een soepele coördinatie en organisatie hebben we ervoor gezorgd dat de nodige stappen tijdig werden genomen en dat het ontwerp niet vertraagd werd.

Hier zijn wij trots op

We zijn trots op het feit dat we hebben bijgedragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid op het kruispunt Beresteinlaan/Melis Stokelaan. Door de verlenging en verduidelijking van de opstelstroken, het aanpassen van de verkeersregelinstallaties en het toevoegen van middeneilanden hebben we het aantal conflictsituaties verminderd en de ruimte voor automobilisten vergroot om eventuele fouten te corrigeren. Deze verbeteringen dragen bij aan een veiligere verkeerssituatie voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten.

Dergelijke projecten, hoewel kleinschalig in vergelijking met grote gebiedsontwikkelingen en rijkswegen, zijn van onschatbare waarde. Ze hebben directe impact op de burgers wanneer ze hun voordeur uitstappen. Projecten die gericht zijn op het verbeteren van de verkeersveiligheid genieten altijd brede steun, omdat de buurtbewoners de verkeersproblemen en ongevallen van dichtbij ervaren. Het project zal nauwlettend worden gemonitord om de effectiviteit van de genomen maatregelen te evalueren en indien nodig verdere verbeteringen door te voeren.

We blijven ons inzetten voor het realiseren van projecten die de levenskwaliteit van mensen verbeteren en de verkeersveiligheid bevorderen.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw vraag of probleem met een consultant.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.