Het project

Amsterdam is een waterrijke stad met veel kades en oevers. In totaal zo’n 600 kilometer. Veel van deze kades zijn aan onderhoud toe. De kades worden vaak veel intensiever gebruikt en zwaarder belast dan waarvoor ze zijn ontworpen. De gemeente Amsterdam weet niet precies in welke staat de kades nu verkeren en welke belasting ze nog aankunnen. Dat levert risico’s op. Daarom zijn ze begonnen met een grootschalige aanpak van de eerste 200 kilometer, meest kwetsbare kades in Amsterdam, grotendeels gelegen in de historische binnenstad.

Onze rol

De impact van de werkzaamheden is erg groot. Zo zijn straten afgesloten voor verkeer en vinden voor de deur van winkels & huizen zware werkzaamheden plaats. Daarnaast liggen de grachten vol met (plezier)vaartuigen. De impact om deze te verplaatsen is groot. Hoewel er in Amsterdam geen toegewezen ligplaatsen meer zijn, is de impact niet minder voor de booteigenaren. Om de werkzaamheden vlot te laten verlopen is het van belang dat bewoners, ondernemers en gebruikers worden meegenomen in het proces. Om daar invulling aan te geven hebben we twee omgevingsmanagers, Martijn Scheerder en Alex Dingemans, op het project Kades en muren van de Gemeente Amsterdam werken.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met een consultant van TASK.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.