Een dynamische stadswijk

Amstel III is een monofunctioneel kantorengebied gelegen tussen de Johan Cruijff Arena en het Amsterdams Medisch Centrum (AMC). Oorspronkelijk een transformatiegebied door de leegstand van kantoorpanden en nu vanwege de vraag naar nieuwe woningen. In 2017 is een nieuw Ontwikkelingsperspectief vastgesteld met als doel het creëren van een gemengde stadswijk. De grond van het gebied is uitgegeven in erfpacht. Middels Develop-Apart-Together geven gemeente en marktpartijen samen invulling aan deze transformatie.

Momenteel zijn er voor ongeveer 5000 woningen contracten gesloten. Tot 2040 kunnen er in totaal 15.000 woningen gerealiseerd worden, met bijpassende openbare ruimte waar de nieuwe bewoners kunnen verblijven, ontmoeten, sporten en spelen.

Onze rol

Voor deze opgave levert Balance een projectmanager, die samen met een team verantwoordelijk is voor enkele deelprojecten. Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt. Uniek aan Amstel III is dat de ontwikkelaars in the lead zijn als het gaat om het tot stand én tot uitvoering brengen van de plannen.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw project, probleem of vraag met een consultant van Balance.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.