PROJECT AANPAK

Om deze visie gestalte te geven zijn we in twee sporen te werk gegaan. In spoor 1 ‘gewoon doen’ richtten we ons op het voorzien van twee concrete business needs. Uitgangspunt was het creëeren van een eerste resultaat dat direct impact maakt in de business. Bij het vormgeven hiervan was er speciale aandacht voor beschikbaarheid, kwaliteit en vorm van de data. Zo investeerden we enerzijds in draagvlak vanuit de business en anderzijds leerden we de belangrijkste uitdagingen kennen voor het realiseren van de ambitie, afgestemd op de specifieke situatie van Alfa.

DE UITDAGING

De uitdagingen die we signaleerden zijn samen te vatten in 3 thema’s:

1. Centraal inzicht vs decentrale organisatie

De verschillende regio kantoren worden decentraal aangestuurd, waardoor verschillen in uitvoering van uniforme processen ontstaan. Bij het creëren van een overkoepelend inzicht kunnen definities verschillen en verkeerde conclusies worden getrokken. Om uniformiteit te creëren in de dataset is een uniforme werkwijze noodzakelijk. Daar komt bij dat Alfa succesvol is met haar huidige werkwijze. De noodzaak voor het realiseren van deze transitie was er daarmee niet. Het creëren van draagvlak en het duiden van nut en noodzaak op de korte én langere termijn was daarmee van kritiek belang voor de transitie naar een datagedreven kantoor.

2. Nieuwe competenties & vaste plek voor data in de organisatie

Het structureel inzetten van data en data bewust handelen in de volledige keten vereist nieuwe kennis en skills van de mensen en organisatie. Om dat te realiseren was het betrekken en opleiden van de juiste collega’s en het aannemen van nieuwe specialisten onmisbaar. Met als doel meer bewustzijn creëren in het proces én een dedicated team binnen Alfa neerzetten waar kennis en doorontwikkeling van datahuishouding en rapportages geborgd is.

3. Het data fundament

Alfa gebruikt een aantal systemen om haar operationele processen te ondersteunen. Buiten dat de systemen het operationele process goed ondersteunden, was de informatie uit deze systemen beperkt (geautomatiseerd) met elkaar te verenigen. Het ontbreken van uniformiteit in sleutels en logica maakte dat we in spoor 1, de ‘gewoon doen’ fase, tegen een aantal beperkingen aanliepen voor het creëren van inzichten in verschillende systemen/processen.

HET RESULTAAT

Naast twee rapportages die direct van waarde waren voor de business hebben we in coöperatie met Alfa vastgesteld wat het logische vervolg was voor het maken van de transitie naar een datagedreven kantoor. Dat hebben we vervolgens samen gerealiseerd. Op hoofdlijnen kwam dat neer op:

Een schaalbare data architectuur en data platform
Op basis van de kennis over de Alfa organisatie en systemen heeft EIFFEL een passende architectuur voor Alfa vastgesteld en vormgegeven binnen de Azure omgeving. In beginsel heeft onze Senior Data architect de contouren geschetst en de eerste basis gebouwd. Waarna een Data Engineer van EIFFEL het model samen met een data engineer van Alfa verder heeft uitwerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken binnen de Microsoft stack, zoals Azure Synapse.

Een dedicated data team binnen Alfa
Bij de start van het project stelden we vast dat een kennis impuls vanuit EIFFEL nodig was om de transitie in te starten, maar dat in glijdende schaal steeds meer verantwoordelijkheden en taken door medewerkers van Alfa opgepakt zouden moeten worden; voordoen, samendoen, zelf doen. Inmiddels staat er een team deels gevuld vanuit zittende populatie en deels vanuit nieuw aangetrokken talent, waarin zowel aandacht is voor techniek en datakwaliteit als voor de toepassing, toegevoegde waarde en eigenaarschap voor de data in de bedrijfsvoering.

Met dit resultaat is Alfa in staat zelfstandig haar reis voort te zetten richting een datagedreven kantoor in 2025.

Toegepaste technieken: Azure, Azure Devops, Azure Synaps, T-SQL, PySpark, PowerBI, PowerApps,

Toegepaste methode: Scrum, Stakeholdermanagement, Kimball.

Binnen EIFFEL werken alle disciplines samen om uw data écht toepasbaar te maken op business- of beleidsdoelstellingen. Kennis van zowel het bouwen als gebruiken van uw datafundament, maar ook financiële, juridische en projectmatige expertises. En dat werkt prettig, want zo worden resultaten tastbaar. We starten vanuit uw beoogde meerwaarde en bouwen samen aan de volgende stap, hoe concreet of complex die ook is.

Meer weten? Ik ga graag eens in gesprek.

Huub van de Ven
Business unit director

Het team van EIFFEL heeft ons geholpen de eerste stappen te zetten naar een toekomstbestendige data gedreven organisatie. We zijn enthousiast over de resultaten tot dusver en kijken er naar uit om zelfstandig verder te bouwen op het fundament dat we samen met EIFFEL gelegd hebben.

- Sjaak van der Linden | Stafhoofd bedrijfsoperatie Alfa

Bottomline

Begin klein, durf successen verder uit te bouwen en vertaal kleine oplossingen naar een langer termijn plan, teamstructuur en aansluiting op de bedrijfsvoering.

Wij zijn ontzettend trots op de samenwerking van de afgelopen jaren, het resultaat en het duurzame fundament dat het voor Alfa heeft opgeleverd.

Dank voor de prettige samenwerking en vertrouwen.

Meer weten over deze klantcase? Ik ga graag met u in gesprek.

Huub van de Ven
Business unit director

Neem contact op

Raket eiffel