Onze rol

Als EIFFEL Projects hebben wij een omgevingsmanagementadviseur geleverd voor dit project, met specifieke aandacht voor conditionering. Onze werkzaamheden zijn in 2016 gestart, toen het project zich nog in de voorbereidings- en contracteringsfase bevond. In deze fase hebben we onder leiding van onze adviseur onderzoek gedaan naar gesprongen explosieven en archeologie, en hebben we de sloop- en saneringswerkzaamheden begeleid. Daarnaast hebben we bijgedragen aan diverse onderzoeken en hebben we contracten voor sloop en sanering begeleid. Een nauwe samenwerking met het contractteam van Rijkswaterstaat heeft ons in staat gesteld om onverwachte (bodem)verontreinigingen per locatie snel in kaart te brengen en te saneren.

Wilt u ook controle over uw project? Bespreek uw vraag of probleem met een consultant.

Hier zijn wij trots op

Samenwerking en efficiëntie tijdens de uitvoering.

We zijn trots op de succesvolle samenwerking en efficiëntie tijdens de uitvoering van het A16 Rotterdam-project. Onze adviseur heeft een belangrijke rol gespeeld op het gebied van stakeholdermanagement, met een focus op strategisch omgevingsmanagement (SOM). We hebben actief gemanaged op issues en hebben diverse buurtbijeenkomsten en informatiemiddagen georganiseerd om de omgeving op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Daarnaast heeft onze adviseur een cruciale rol vervuld bij het verzamelen van klanteisen bij stakeholders in het specifieke gebied, het afhandelen van nadeelcompensatieclaims, het uitvoeren van watercompensatie en het begeleiden van de nulmeting grondwatermonitoring in overleg met alle betrokken partijen. Tijdens de uitvoeringsfase heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om intensief samen te werken met de aannemer, wat heeft geleid tot de oprichting van een gezamenlijk projectkantoor - een vrij unieke situatie in de wereld van Rijkswaterstaat en grootschalige projecten.

Onze diensten

Wij bieden binnen public en private alles om een programma, project of portfolio te definiëren en te realiseren. Dat doen we in alle fasen van een project of programma, van verkenning, voorbereiding en planstudie tot realisatie, beheer en onderhoud.