De vraag naar levering en teruglevering van elektriciteit neemt fors toe door recente ontwikkelingen zoals de toegenomen digitalisering van de samenleving, nieuwbouwhuizen die ingericht zijn op elektrisch verwarmen, de groei van zonne- en windenergie en het verduurzamen van de energievoorziening. Netbeheerders hebben nog nooit zo'n grote opgave in een korte periode gehad. De capaciteit om dit uit te voeren staat sterk onder druk door een tekort aan technisch personeel, een gebrek aan beschikbare materialen en schaarse (openbare) ruimte voor de aanleg van infrastructuur. De elektrificatie van de energievoorziening vergt forse investeringen en netverzwaring, vanwege deze combinatie van factoren loopt het elektriciteitsnetwerk tegen haar grenzen aan. Kortom, de vraag om verdere verduurzaming en elektrificatie overstijgt wat de netbeheerders aan kunnen bieden. Om tempo en keuzes te maken bij het inzetten van de schaarse uitvoeringscapaciteit van Netbeheer Nederland zal het werk in gezamenlijkheid geprioriteerd en geprogrammeerd worden.

Hoe zorgen we voor onderlinge afstemming van bovengenoemde ontwikkelingen? Hoe biedt Netbeheer Nederland de ambities uit het Klimaatakkoord het hoofd? In deze whitepaper gaan we hier nader op in. We beginnen met waar we nu staan, kijken naar de veranderende rol van de netbeheerder, de impact van de gekozen beleidsvoering en naar de uitdagingen en kansen.

Klik hier om de whitepaper te downloaden

Wil je naar aanleiding van deze paper meer weten over Integraal programmeren op het energienetwerk? En wat EIFFEL Projects daarbij kan betekenen? Neem dan contact op met Business Unit Director Energietransitie Jochem (jochemwellinga@balance.nl) of Business manager Dennis (dennisperagonjimenez@balance.nl ).

Dennis Peragón-Jiménez
Business manager