De uitdaging

Ondanks alle voorbereidingen vanuit het ministerie en begeleiding van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zijn niet alle gemeenten er klaar voor. Er komt namelijk veel op gemeenten af en er is niet altijd ruimte en budget om diep in de voorbereidingen te duiken. We wéten dan ook dat gemeenten in juli voor lastige, onvoorziene situaties komen te staan. Gemeente Amstelveen wilde dit voorkomen en riep onze hulp in.

Het voorbereiden is al een hele kluif, maar door de strakke formatie van de medewerkers, is er bij de gemeente Amstelveen vooral weinig ruimte voor de eigen medewerkers om voldoende aandacht aan de voorbereidingen te besteden. Bovendien is er veel nieuwe materie die moet worden aangepakt, en is er niet altijd genoeg kennis in huis. Daarnaast moeten de Omgevingsvisie en de keuzes die gemaakt moeten worden genoeg draagvlak krijgen over de hele organisatie, iets wat extra aandacht vraagt.

Onze oplossing

Er wordt wel eens gesproken over EHBO: Eerste Hulp Bij Omgevingswet voor gemeenten. Een superteam dat klaarstaat om gemeenten te assisteren. Een ploeg met de crème de la crème experts, vol kennis en daadkracht. Een team zoals ons expertiseteam Omgevingswet.

Samen met de gemeente keken we naar de prioriteiten. Wat moet er eerst opgepakt worden, welke keuzes moeten we maken, en waar gaat de focus naar toe als het om tijd en geld gaat? We stelden een Plan van aanpak op, waardoor we makkelijker antwoord konden geven op deze vragen.

Dankzij het plan werd al snel duidelijk waar de prioriteit lag voor de gemeente Amstelveen, en welke inzet dit van ze vroeg. Om de gemaakte keuzes en voortgang te bewaken, stelden we een algemene projectleider en een procesbegeleider voor de Omgevingsvisie aan, en werkten we met projectteams van juristen. Zo hielpen we de klant niet alleen op papier, maar stonden we ook in het veld om ze verder te helpen met het daadwerkelijk implementeren van de voorbereidingen.

Meer weten over onze dienstverlening rondom de omgevingswet? Neem contact met ons op.

Michel Te Riele
Businessunit Director

Bottomline

We zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de Omgevingswet, dankzij ons Expertise team Omgevingswet en alle collega’s die hierin actief hun bijdrage leveren vanuit verschillende gemeenten, waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dankzij onze brede expertise konden we de gemeente Amstelveen daarom in één keer compleet ontzorgen. Het resultaat is een gemeente die klaar is voor de Omgevingswet, en weet wat haar te doen staat zodra de wet van kracht gaat in juli 2022.