Creativiteit in Grondzaken door Didam-arrest

Welk element van het vakgebied Grondzaken spreekt jou voornamelijk aan? “De gemiddelde opdrachtgever is een overheid, vaak een gemeente of een provincie. Sinds de jurisprudentie van eind vorig jaar, het impactrijke Didam-arrest, mogen overheden vastgoed en bouwgrond niet langer aan één partij aanbieden. Er is een noodzaak gecreëerd om concurrentie te organiseren, een voorwaarde die al bestond binnen het Europees recht. Als jurist kun je creatief met deze zaken omgaan. Zet het stuk grond op de markt, maak er een veilingobject van of organiseer een prijsvraag.”

“Dat is dan ook direct iets waar ik met veel enthousiasme aan terugdenk, want zelf heb ik eens zo’n prijsvraag mogen organiseren. Een opdrachtgever wilde iets met een stuk grond op een bedrijventerrein en er waren verschillende partijen met interesse. Als je dit linkt aan het gelijkheidsbeginsel, vanuit het Europees recht, dan weet je dat marktwerking en concurrentie organiseren beiden essentiële elementen zijn. Door een ludieke actie te organiseren, optimaliseer je de prijs ook direct. Een win-winsituatie dus!”

Werken aan de Uithoflijn

Wat is je huidige opdracht? “Momenteel werk ik bij een gemeente in Twente als juridisch adviseur, waar specifiek iemand werd gevraagd die in staat was om dingen te organiseren op basis van eerdergenoemde jurisprudentie. EIFFEL is een sterk merk met een gigantisch netwerk, wat echt uniek is. De manier van werken en de toewijding van collega’s maakt dat je op plekken komt waar anderen niet komen. Zo kreeg ik zo’n twee jaar geleden de opdracht voor een project bij Provincie Utrecht, op Domein Mobiliteit. Je denkt dan direct: wat heeft mobiliteit met grondzaken te maken? Ik mocht meewerken aan het project rondom de Uithoflijn, want de laatste overeenkomsten werden pas rond gemaakt, terwijl die lijn al in gebruik was genomen. Er zijn veelbelanghebbenden, wanneer je werkt aan één van de drukste knooppunten van Nederland. Denk aan projectmanagers, juristen, planeconomen, maar ook specialisten op het gebied van riolering, bestrating en beplanting. Ook wat onder de grond ligt neem je mee in de contracten. Het feit dat ik op die opdracht werkte met niet-alledaagse wet- en regelgeving, zoals de Wet lokaal spoor, Wet personenvervoer, Wegenverkeerswet en Wet algemene regels herindeling, maakt Grondzaken zo ontzettend dynamisch. Wat jij bedenkt met contractpartners, vaak onder druk van een strakke deadline, zorgt ervoor dat het juridisch geborgd is.”

Team Grondgebruik & Vastgoed

Wat vind je het leukst aan jouw werk? “Iedere keer de nieuwe samenwerkingsverbanden. De complexe dynamiek en de rijke inhoud zorgt ervoor dat ik mijn ei kwijt kan. Ik merk ook aan mijzelf dat de hele coronasituatie een grote impact op mij heeft gehad. Ik ging plotsklaps van het werken bij de opdrachtgever naar het werken thuis, waar je geen gesprekken bij de koffieautomaat hebt. Uiteraard heb ik mijn weg er wel in gevonden, maar ik heb het ervaren als een uitzichtloze situatie. Ook is het interpreteren en bespreken van plattegronden en kaartmateriaal digitaal niet optimaal. Digitaal werken kan prima, maar fysiek werken heeft in dit soort omstandigheden bij mij de voorkeur.”

Hoe zit het met collega’s Team Grondgebruik & Vastgoed? “Ik heb veel samengewerkt met jongere collega’s als een soort tandem. Je kan mensen zo in korte tijd op gang helpen, op niveau brengen. Juist daar zit de ontwikkeling! Ook binnen het team hebben we op laagdrempelige wijze contact met elkaar. We stellen elkaar vragen en sparren samen. Soms heb je ook iemand in je team die specifieke kennis op een bepaald gebied heeft, waar we dan ook elkaar weer mee verrijken. Bij EIFFEL zit veel expertise en professionaliteit, je kunt er halen en brengen.”

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Ellen de Jonge

Business Unit Director