De uitdaging

De Dienst Justitiële Inrichtingen is als enige partij in Nederland bevoegd om forensische zorg in te kopen. Toen ze hier in 2008 mee begonnen, waren er ongeveer dertig zorgaanbieders – nu zijn dat er bijna tweehonderd. Ook het inkoopbudget is sinds die tijd enorm gegroeid en ligt nu rond de één miljard euro. Meer zorg betekent ook meer controlewerkzaamheden. Deze zorgen nog wel eens voor wrijving tussen de verschillende partijen, bijvoorbeeld omdat er jaren terug in de administratie gegraven moet worden, en omdat de partijen elkaar voortdurend op elkaars fouten moeten wijzen.


Onze oplossing

Wij stelden een plan van aanpak op, stuurden vier pilotprojecten met de forensische zorgaanbieders aan, en verzorgden de afstemming met het landelijke platform horizontaal toezicht.


Plan van aanpak

Dankzij onze ervaring met horizontaal toezicht, wisten we meteen waar de pijnplekken lagen. We schreven een plan van aanpak waarin we de visie en ambitie op horizontaal toezicht, en de inrichting van de controle en verantwoording hiervan uitwerkten. Vervolgens ontwikkelden we een stappenplan voor het uitvoeren van pilots. Tot slot stelden we een plan op over hoe de betrokken afdelingen begeleid konden worden bij het managen van deze veranderingen, en zorgden we voor een concreet plan om draagvlak te creëren. Deze laatste stappen lijken misschien onbeduidend, maar zijn erg belangrijk – het invoeren van een nieuwe manier van toezicht houden, kan voor wrijving zorgen tussen de verschillende partijen.


Implementatie

Na goedkeuring kregen we de vraag om het plan daadwerkelijk uit te voeren. We startten vier pilottrajecten met forensische zorgaanbieders, waarbij we het gehele horizontaal toezicht-traject doorliepen. We schreven een zelfevaluatie op het instapmodel, en documenteerden en verbeterden interne processen waar nodig. Voor de uitvoering stelden we zowel een projectleider Horizontaal Toezicht, als een adviseur Horizontaal Toezicht beschikbaar.


Blijvend toezicht

Uit de pilottrajecten bleek dat horizontaal toezicht goed toepasbaar was binnen de forensische zorg. Dienst Justitiële Inrichtingen wil horizontaal toezicht daarom verder invoeren. EIFFEL is gevraagd om ook de nieuwe horizontaal toezicht-trajecten te begeleiden. Onze consultants vervullen deze rol.

Wij hebben ruimte ervaring met de implementatie van Horizontaal Toezicht bij verschillende typen zorgaanbieders.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Anke Wessels-Heesakkers
Business unit Director

Bottomline

Dankzij onze ervaring konden wij Dienst Justitiële Inrichtingen direct efficiënt helpen. Niet alleen op papier, maar ook bij het implementeren van de horizontale zorg. Zo veranderen we het implementeren van een papieren rompslomp, naar een efficiënt en praktisch proces op de werkvloer zelf. De vernieuwde controle biedt ruimte voor een open gesprek met de zorgaanbieders, en meer vertrouwen en verantwoordelijkheid. Alle betrokkenen staan nu als gelijkwaardige partners naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar.