De uitdaging

Dienst Testen is opgericht om de testcapaciteit in Nederland in kaart te brengen en te vergroten. Maar het is een jonge organisatie, waarbij veel processen nog niet goed zijn gestructureerd. Daarnaast had Dienst Testen vlak na oprichting al te kampen met achterstanden in werkzaamheden. De crisisorganisatie had dan ook behoefte aan rechtmatigheid en inzicht in de financiën via een professionele, bekwame partner die kon meerennen op de vloer, maar tegelijkertijd structuur kon aanbrengen in het heetst van de – onvoorspelbare – strijd.


Onze oplossing

Vanuit EIFFEL stelden we een ervaren en enthousiaste financieel adviseur ter beschikking. Deze pakte als eerst alle operationele taken op, en maakte de financiën op orde. Om ervoor te zorgen dat dit zo bleef, is onze adviseur nog steeds actief bij Dienst Testen, maar dit keer bekleedt hij een adviserende en sturende rol binnen de organisatie.

De rol van onze adviseur was van het begin meteen tweeledig. Aan de ene kant was er vanuit Dienst Testen behoefte aan sturing bij de operationele taken, zoals het controleren van de contracten, het aanmaken van verplichtingen, en het controleren van facturen en het doorzetten ervan. Daarnaast was er behoefte aan adviserende taken zoals het inrichten van managementrapportages, optreden als financieel geweten binnen projectgroepen, en het uitvoeren van de planning-en-controlcyclus.

EIFFEL financieel adviseur voor Dienst Testen, Rico Overgaauw: “We streven een duidelijk doel na, en alle betrokkenen willen dat we hierin slagen. Dat geeft enorme positieve energie. Een voorbeeld hiervan is een onlangs geïntroduceerde rapportage binnen de Dienst Testen. Deze is door de betrokken afdelingen goed ontvangen en wordt echt als toegevoegde waarde gezien. Ik merk dat collega’s graag bij mij aankloppen bij financiële vraagstukken.

“EIFFEL heeft snel een goede kandidaat geleverd, die direct actief meewerkt in een crisisorganisatie als Dienst Testen.”

- Ingeborg Gaillard, Project- en programmamanager van het Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport

Wilt u ook ervaren financials die een finance organisatie kunnen optuigen en structureren? Neem dan contact met ons op.

Bas Winkels
Business unit Director Rijksoverheid Finance & Bedrijfsvoering

Bottomline

Werken in een crisisorganisatie vraagt om een heel andere mindset dan werken voor oudere, vaste organisaties. Onze financieel adviseur kon zowel op operationeel gebied, maar ook op tactisch en strategisch veld uit de voeten. Het resultaat is een jonge crisisorganisatie die in een continu veranderend landschap alles onder controle heeft en voorbereid is op wat ook maar mag komen.