De uitdaging

Specifiek was de Huurcommissie op zoek naar commissiesecretarissen (CS). Deze beoordeelt de zaak inhoudelijk. De CS plant zaken in en is verantwoordelijk voor het secretariaat voor de voorbereiding van de zitting. Daarbij hoort onder meer het opstellen van een schriftelijke analyse voor de commissie: op inhoud, procedure en aandachtspunten. Verder stelt de CS een concept-voorzittersuitspraak op en vervolgens de definitieve uitspraak.

Hoge eisen

De Huurcommissie stelt hoge eigen aan de CS. Met elke week minimaal één zitting (met tien zaken) moet de CS goed onder druk kunnen werken. Vanwege de achterstanden in de werkzaamheden moest de CS in deze uitvraag in staat zijn tempo te maken maar tegelijkertijd de kwaliteit hoog te houden. Van belang was vooral het houden van overzicht. Door de vele werkzaamheden en dossiers was het een uitdaging om die allemaal goed gescheiden te houden. Andere eis aan de CS was goed en nauwkeurig te kunnen schrijven. In korte tijd moet er een heldere uitspraak komen.

De oplossing

We konden juristen leveren die met kennis van zaken de werkvoorraden van de Huurcommissie heeft helpen verkleinen. We hebben juristen die gespecialiseerd zijn in privaatrechtelijke rechtsgebieden bij Rijksoverheden. Door de vele medewerkers kunnen wij onze klanten altijd voorzien van juristen die geschikt zijn voor de betreffende functie. Na een voorselectie stelt de business manager de best passende medewerkers voor. Dit gaat doorgaans heel goed: de meeste medewerkers die zijn voorgesteld worden ook aangenomen. Specifiek voor deze uitvraag werden juristen voorgesteld die certificaten huurrecht hadden behaald aan de Academie voor de Rechtspraktijk.

Heeft u juridisch werk dat in korte tijd tegen een hoge kwaliteit afgehandeld moet worden? Neem dan contact met mij op.

Jornt Hoekstra
Business unit Director

Bottomline

Het Team Overheidsjuristen Privaatrecht & Privacy is een actieve community binnen EIFFEL. Leren en ontwikkelen is voor hen een continu proces. Kennisvergaring en kennisdeling wordt gefaciliteerd en gestimuleerd. Zo kunnen Eiffelaars snel hun weg vinden in specialistische rechtsgebieden; ook in de privaatrechtelijke rechtsgebieden binnen de rijksoverheid, zoals huurrecht, aanbestedingsrecht en contractenrecht.

Daarnaast beschikken onze juridisch specialisten over een groot kennisnetwerk en hebben zij de vaardigheden waarmee zij het verschil maken bij opdrachtgevers die kampen met tijdelijke onderbezetting en opgelopen werkvoorraden. Opdrachtgevers profiteren hiervan, omdat onze collega’s in staat zijn snel mee te werken aan de uitdagingen die spelen bij de klant.