De uitdaging

De senior juridisch adviseur die werd gezocht voor ondersteuning van het projectteam LCH moest flexibel, pragmatisch, proactief en communicatief sterk zijn. Een typische Eiffel-jurist dus. De jurist moest overeenkomsten afsluiten met diverse partijen voor de inkoop en levering van de mondmaskers. Dan waren er de partijen die diensten uitvoerden voor het LCH zoals opslag, beheer en logistiek. Al deze partijen moesten eerst beoordeeld worden. Ook de juridische consequenties van majeure contracten moesten vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. Geschillen dienden te worden opgelost in afstemming met de directie Wetgeving en Juridische zaken van het kerndepartement (Binnenlandse Zaken) en soms met de Landsadvocaat. En last but not least was er voor de langere termijn grote behoefte aan een stuk contractmanagement en compliance, toen het LCH werd ingebed in de uitvoeringsdienst CIBG van het ministerie van VWS.

Onze oplossing

De Eiffel-jurist is samen met nog een nieuwe (interne) jurist en de rest van het projectteam aan de slag gegaan. Omdat de werkdruk hoog was, en omdat het LCH juridisch nog niet was ingekaderd binnen de rijksoverheid, ging ze zo pragmatisch mogelijk te werk. Ze deed wat er gedaan moest worden: lukte het niet linksom, dan maar rechtsom. Ondertussen bouwde ze mee aan de juridische kaders van de organisatie. Inmiddels is de rust binnen het projectteam weergekeerd. Het LCH krijgt nu een meer structureel karakter om bij toekomstige pandemieën beter voorbereid te zijn. Afgesproken is dat de jurist meekijkt hoe naar het juridische proces geborgd kan worden.


Wilt u meer weten over onze juridische dienstverlening voor de overheid? Neem dan contact met ons op

Els Blaauw
Businessunit director

Bottomline

De werkzaamheden van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen hadden een heel directe maatschappelijk impact, omdat ze van grote invloed waren op het verdere verloop van de pandemie. Het projectteam moest echt inspringen in een crisissituatie. De werkdruk lag hoog, de belangen waren groot en er lag weinig vast. Dat vraagt om juristen die flexibel, meedenkend en proactief zijn. De juristen van Eiffel gedijen goed in zo’n omgeving. Zij worden actief getraind om naast de harde juridische kennis ook de meer zachte kanten van het vak te beheersen en snel te kunnen schakelen. Ze zijn duidelijk in het juridisch standpunt, maar pragmatisch waar nodig. Ze kijken kortom niet naar wat niet kan, maar naar wat er wél mogelijk is.