Omgevingsmanagement2 1
Daadkracht en een gestructureerde issue-gestuurde aanpak.

Experts in omgevings-management

Onze ongevingsmanagers verzorgen naast het stakeholdermanagement ook de conditionering, het aanvragen van vergunningen, het verkeersmanagement en alle interne en externe communicatie over het project. Omgevingsmanagement begint als het project begint en eindigt als aan alle afspraken met stakeholders is voldaan.

Eiffel Projects is dé expert in omgevingsmanagement. Met een samenwerkingsgerichte aanpak leveren we topprestaties, waarbij we nauw samenwerken met alle stakeholders van het project. Onze omgevingsmanagers zijn nieuwsgierig en oplossingsgericht en altijd op zoek naar innovatieve benaderingen.

Werk waar we trots op zijn.

Ijsselmeerdijk website nieuw2

Versterking IJsselmeerdijk

Realisatie van een veilige en toekomstbestendige dijk.

Terbregseplein 5

A16 Rotterdam

Een nieuwe verbinding voor bereikbaarheid en leefbaarheid.

Ijsselmeerdijk website nieuw2

Versterking IJsselmeerdijk

Realisatie van een veilige en toekomstbestendige dijk.

Terbregseplein 5

A16 Rotterdam

Een nieuwe verbinding voor bereikbaarheid en leefbaarheid.

Onze werkwijze

Onze omgevingsmanagers en adviseurs omgevingsmanagement voeren het omgevingsmanagement uit op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau brengen we alle doelen en belangen van de stakeholders in kaart en definiëren we het “wat” en “waarom”. Op tactisch niveau definiëren we de organisatorische aanpak en zorgen we voor de maatregelen op het gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC). Op operationeel niveau zorgen we voor de tijdige en transparante uitvoering van alle maatregelen en zorgen we dat alle betrokkenen goed worden geïnformeerd.

Projects
Wij werken aan duurzame relaties.

Onze mensen maken het verschil

Werken met passie aan maatschappelijke relevante projecten. We hebben hart voor de publieke zaak en werken met trots aan de fysieke leefomgeving waar vele mensen dagelijks gebruik van maken.

Om voor onze opdrachtgevers resultaten te behalen selecteren we de beste mensen in ons vakgebied en leiden wij zelf mensen op. Door samen met zeer ervaren consultants te werken in 'de eredivisie' van Integrale Projectmanagement maken onze medewerkers vaak een zeer snelle leercurve door en werken ze vaak jaren met trots voor EIFFEL Projects.

Wil je ook werken voor EIFFEL Projects? Ga dan naar werkenbijeiffel.nl/projects