Omgevingsmanagement
De beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Kwaliteit in alle projectfases

Onze contractmanagers, contractspecialisten en aanbestedingsjuristen zorgen voor eenduidige contracten met een logische opbouw. Dit doen we door te sturen op omvang en beheersbaarheid en te kiezen voor een heldere opzet waarin alle klanteisen geborgd zijn. Zij zorgen voor de contractvorm die past bij de aard, complexiteit en het risicoprofiel van het project en een marktbenaderingsstrategie die resulteert in de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor u als opdrachtgever.

Werk waar we trots op zijn.

Project waterschap amstel gooi vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nieuwe techniek voor dijkversterking voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Project waterschap drents overijsselse delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta

EIFFEL Projects heeft de projectorganisatie opgezet voor WDODelta.

Project waterschap amstel gooi vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nieuwe techniek voor dijkversterking voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Project waterschap drents overijsselse delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta

EIFFEL Projects heeft de projectorganisatie opgezet voor WDODelta.

Onze werkwijze

Wij hebben grote ervaring met alle contractvormen (zoals RAW, UAV, UAV-GC, E&C, D&C, DB(F)M, prestatie- en gebiedscontracten) en aanbestedingswijzen (best value, twee-fasen contracten, bouwteams). In de realisatiefase van het project zorgen onze auditors en toetscoördinatoren voor een effectieve contractbeheersing. Ons uitgangspunt is “reslient partnership”. Dat betekent dat wij altijd oog hebben voor het belang van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Binnen het afgesproken contract zoeken wij altijd naar de manier waarop we rekening kunnen houden met alle belangen en daar waar nodig bijsturen vanuit het projectbelang.

Contractmanagement
Een effectieve contract-beheersing.

Onze mensen maken het verschil

Werken met passie aan maatschappelijke relevante projecten. We hebben hart voor de publieke zaak en werken met trots aan de fysieke leefomgeving waar vele mensen dagelijks gebruik van maken.

Om voor onze opdrachtgevers resultaten te behalen selecteren we de beste mensen in ons vakgebied en leiden wij zelf mensen op. Door samen met zeer ervaren consultants te werken in 'de eredivisie' van Integrale Projectmanagement maken onze medewerkers vaak een zeer snelle leercurve door en werken ze vaak jaren met trots voor EIFFEL Projects.

Wil je ook werken voor EIFFEL Projects? Ga dan naar werken bij EIFFEL.nl/eiffelprojects