EIFFEL Projects Advisory Visual 2 2
Strategisch advies en duurzame oplossingen.

Ons advies, uw resultaat

Advisory biedt klanten handelingsperspectief vanuit verschillende scenario's, gebaseerd op inhoudelijke, financiële en organisatorische aspecten. Integraal strategisch adviseren in de fysieke leefomgeving richt zich op het bieden van advies en het ontwikkelen van strategieën. Wij brengen verschillende disciplines, belanghebbenden en aspecten samen om tot een geïntegreerde aanpak te komen. Ons doel is duurzame en toekomstbestendige oplossingen bieden die tegemoetkomen aan de behoeften van de samenleving en de natuurlijke omgeving. De samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, waaronder overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers is daarin essentieel. Door goede samenwerking met stakeholders en expertise met elkaar te delen, pakken we complexe vraagstukken aan en ontwikkelen we integrale, robuuste oplossingen.

Werk waar we trots op zijn.

Liander Openbare verlichting 1

Klantcase Liander

De transitie naar sturende energieplanologie

Liander Openbare verlichting 1

Klantcase Liander

De transitie naar sturende energieplanologie

Integraal afwegingen maken

Onze adviezen kenmerken zich door een degelijke onderbouwing en praktische uitvoerbaarheid. De bijdrage van mogelijke oplossingsvarianten aan uw strategische doelstellingen is een wezenlijk onderdeel in de te maken afwegingen. Voor het in beeld brengen van de verschillende oplossingsvarianten en scenario's maken wij gebruik van een strategisch dashboard waarin de complexiteit aan informatie overzichtelijk wordt aangeboden. Dit stelt beslissers in staat om zelfs over meerdere projecten heen integraal afwegingen te maken, zodat synergie-effecten worden gerealiseerd tussen verschillende projecten. Het is onze ervaring dat denken in scenario’s en integraal afwegingen maken tot een aanzienlijke versnelling in de besluitvorming kan leiden.

Projects2
Onderbouwde scenario’s en solide advies.

Onze mensen maken het verschil

Werken met passie aan maatschappelijke relevante projecten. We hebben hart voor de publieke zaak en werken met trots aan de fysieke leefomgeving waar vele mensen dagelijks gebruik van maken.

Om voor onze opdrachtgevers resultaten te behalen selecteren we de beste mensen in ons vakgebied en leiden wij zelf mensen op. Door samen met zeer ervaren senior adviseurs te werken in 'de eredivisie' van Strategisch advies maken onze medewerkers vaak een zeer snelle leercurve door en werken ze vaak jaren met trots voor EIFFEL Projects Advisory.

Wil je ook werken voor EIFFEL Projects Advisory? Ga dan naar werken bij werkenbijeiffel.nl/projects