CSRD betekenis

Wat is CSRD? De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die het bedrijven verplicht om informatie te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties (Environmental, Social en Governance, oftewel ESG). CSRD is voortgekomen uit de European Green Deal en het bijbehorende actieplan ‘Financing Sustainable Growth’. De richtlijn helpt bedrijven de transparantie over hun ESG-prestaties te vergroten en biedt stakeholders betere mogelijkheden voor het controleren van deze prestaties. Door middel van ESG-rapportages worden specifieke factoren geëvalueerd zoals energiegebruik, CO2-uitstoot, maatschappelijke betrokkenheid en corporate governance. De CSRD vereist dat organisaties regelmatig een verslag publiceren met updates over hun duurzaamheidsinitiatieven.

Wat betekent CSRD voor uw organisatie?

De CSRD-richtlijn biedt bedrijven een manier om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren door middel van ESG-rapportage. Door deze rapportages worden de voordelen van duurzame activiteiten beter zichtbaar gemaakt, waardoor organisaties meer transparantie krijgen in hun prestaties en betere verantwoording naar stakeholders kunnen afleggen. Concreet betekent dit dat het duurzaamheidsrapport (ESG-rapport) een integraal onderdeel wordt van uw jaarverslag.

Voor wie geldt de richtlijn?

De huidige richtlijn (NFI) geldt voor beursgenoteerde bedrijven, maar de CSRD-richtlijn zal gaan gelden voor alle Europese bedrijven die aan minstens 2 van de volgende 3 criteria voldoen:

  • meer dan 250 werknemers;
  • een balanstotaal van meer dan €25 miljoen;
  • een omzet hoger dan €50 miljoen.

Wanneer moet de ESG-rapportage op orde zijn?

De richtlijn wordt gefaseerd uitgerold: Bedrijven die al onder de huidige richtlijn vallen vanaf 2024, grote bedrijven zoals hierboven beschreven vanaf 2025, beursgenoteerde mkb-bedrijven vanaf 2026 en niet-EU bedrijven vanaf 2028.

Hoe te rapporteren volgens de CSRD-richtlijn?

De duurzaamheidsrapportage (ESG-rapport) moet volgens bepaalde standaarden worden opgesteld, welke door de EU vastgesteld zijn in de Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS). Hier vertellen we in de volgende alinea meer over. Bedrijven moeten hun ESG-rapport op regelmatige basis publiceren en bijwerken om aan de richtlijn te voldoen. Verder verplicht de CSRD bedrijven de informatie in een bepaalde structuur, met tags, in een elektronisch formaat beschikbaar te stellen en te voorzien van een assuranceverklaring van een externe accountant. Het doel hiervan is om de informatie transparant, betrouwbaar en vergelijkbaar te maken tussen bedrijven.

De ESRS-standaarden en de factoren voor ESG-rapportage

ESRS staat voor European Sustainability Reporting Standards. De ESRS-standaarden zijn ontworpen door de Europese Commissie om bedrijven te helpen bij het opstellen van hun duurzaamheidsrapport (ESG-rapport). Deze standaarden bestaan uit een set principes, criteria en indicatoren behorend bij de ESG's die bedrijven moeten gebruiken bij het opstellen van hun rapport. Daarnaast worden er specifieke factoren genoemd waarmee organisaties rekening moeten houden in hun ESG-rapportages zoals energieverbruik, vervuiling, arbeidsomstandigheden en diversiteit. Om aan de CSRD-richtlijn te voldoen, moet u ervoor zorgen dat u alle verplichte informatie volgens de ESRS-standaarden presenteert in uw duurzaamheidsverslag (ESG).

Volgende stappen in het voldoen aan CSRD

Om te voldoen aan de CSRD-richtlijn, zijn er verschillende stappen die u moet nemen:

  1. Ten eerste is het belangrijk om uw duurzaamheidsprestaties in kaart te brengen en deze vervolgens te evalueren volgens de ESRS-standaarden.
  2. Vervolgens verzamelt u alle vereiste informatie en organiseert u deze in een logische structuur met tags, waarna u dit kunt presenteren in uw ESG-rapportage. Hierbij is het ook van belang dat u ervoor zorgt dat alle informatie betrouwbaar is en geverifieerd kan worden door externe accountants.
  3. Tenslotte moet ervoor gezorgd worden dat uw rapport op regelmatige basis bijgewerkt wordt met actuele informatie over de duurzaamheidsinitiatieven.

Tot slot

De CSRD-richtlijn is een belangrijke stap in het verhogen van duurzaamheid binnen Europese organisaties. Door deze richtlijn zullen bedrijven meer transparantie moeten bieden over hun ESG-prestaties, en daardoor ook meer verantwoording afleggen aan hun stakeholders. Om te voldoen aan deze richtlijn is het belangrijk dat organisaties voorbereid zijn op de komende verplichtingen en actief werk maken van het genereren van rapportages volgens de ESRS-standaarden. Het opstellen van de ESG-rapportage is niet eenvoudig. Daarom kan het prettig en efficiënt zijn om het traject door een extern bedrijf met de juiste specialisten te laten leiden. Iemand die het proces, de voortgang en kwaliteit van de rapportage bewaakt en garant staat voor de tijdige oplevering van de ESG-rapportage. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op.

Benieuwd wat CSRD precies voor uw onderneming betekent? Wij gaan graag met u in gesprek!

Robin van Beusekom

CSRD & ESG Lead

Lees meer over onze CSRD-dienstverlening

Meer weten? Ontdek hoe wij u kunnen helpen voldoen aan CSRD.

CSRD EIFFEL 2